Повишен риск от тромбоза при дълго пътуване

  • 1 юли 2007
010707