Въглеродният оксид е опасен за сърдечния ритъм

  • 7 авг 2012
070812