Срамно възвишение (Венерин хълм) – mons pubis, mons Veneris