Гестационният диабет повишава риска от сърдечни заболявания

  • 14 мар 2014
pregnancy-140314b