Ахалазия на хранопровода

  Болест на Крон

  Карцином на дебелото черво и ректума

  Карцином на панкреаса

  Карцином на стомаха

  Карцином на хранопровода

  Карцином на черния дроб

  Остър гастрит

  Хроничен гастрит

  Хроничен панкреатит

  Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК)