Ахалазия на хранопровода

  Болест на Крон

  Карцином на дебелото черво и ректума

  Карцином на панкреаса

  Карцином на стомаха

  Карцином на хранопровода

  Карцином на черния дроб

  Остър гастрит

  Рак на жлъчния мехур

  Рак на интрахепаталните жлъчни пътища (холангиокарцином)

  Хроничен гастрит

  Хроничен панкреатит

  Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК)