Други средства, използвани в оториноларингологията