Измерване на костна плътност (Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия)