Ядрено магнитна резонансна томография на пикочен мехур