Миоклонии (миоклонус) – внезапно свиване на мускул