Повишено СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите)