Начало / Актуални теми / Азотемия – повишени урея и креатинин в кръвта

Азотемия – повишени урея и креатинин в кръвта

дек. 7, 2020

азотемия

Азотемия настъпва, когато в кръвта се повиши концентрацията на небелтъчните азотни фракции (урея, креатинин и др.). Нивото на азотемията е основен показател за оценка на бъбречната функция.

Бъбреците филтрират отпадните продукти от кръвта и осигуряват тяхното елиминиране. Ако бъбреците са увредени и не функционират правилно, те не успяват да отстранят отпадните продукти, при което те се натрупват в кръвта.

Небелтъчните азотсъдържащи вещества са крайни продукти от разграждането на белтъците. Известни са около 15 небелтъчни вещества, но само 5 от тях се изследват рутинно – урея, креатинин, пикочна киселина, аминокиселини и амоняк.

Урея

Уреята се синтезира в черния дроб от амоняк и въглероден диоксид. По-голямата част от нея се отделя чрез урината, а малка част се екскретира през кожата и чревния тракт.

Референтните стойности на уреята са от 1,7 до 8,2 mmol/l. При мъжете стойностите на урея в кръвта са по-високи. При много високи нива на уреята (над 49,8 mmol/l) при бъбречна недостатъчност се налага прилагане на хемодиализа.

Креатинин

Ендогенното производство на креатинин зависи от мускулната маса на индивида. Затова при мъжете стойностите на креатинина са малко по-високи от тези при жените. Елиминирането на креатинина става чрез бъбреците.

Наблюдават се денонощни колебания в концентрацията на креатинина. Сутрин стойностите са най-ниски, а вечер най-високи, което е свързано с физическата активност през деня.

Вида на храната не оказва влияние върху стойностите на креатинина, за разлика от уреята.

Референтните стойности на креатинина в кръвта при възрастни са 44 – 134 mmol/l.

Какви са причините за азотемия?

Причините за азотемия биват: преренални, ренални и постренални.

Преренални причини – налице е намален кръвоток към бъбреците:

 • шок
 • кръвозагуба
 • застойна сърдечна недостатъчност
 • болест на Адисон
 • дехидратация
 • прием на богата на белтъци храна
 • инфекции
 • тежко физическо натоварване
 • мускулни травми
 • изгаряне.

Ренални причини – увредени са бъбреците:

 • гломерулонефрити
 • остра или хронична бъбречна недостатъчност
 • остра тубулна некроза
 • пиелонефрит
 • диабетна нефропатия
 • медикаменти с нефротоксично действие – аминогликозиди, химиотерапевтици, нестероидни противовъзпалителни средства.

Постренални причини – има обструкция след бъбреците по хода на пикочните пътища:

 • уролитиаза
 • тумори на пикочния мехур
 • тумори на простатата – аденом, карцином.

За разграничаване на пререналните от реналните причини за азотемия се използва съотношението уреен азот / креатинин. Нормално този индекс е 10-12 : 1 при здрави лица на балансирано хранене.

Високите стойности на индекса при повишена урея и нормален креатинин, насочват към преренални причини.
Високите стойности при повишен креатинин говорят за постренална азотемия.

Какви са симптомите при азотемия?

Възможно е хората с азотемия да нямат симптоми до късен етап, когато започва развитието на бъбречна недостатъчност. В началото преобладават симптомите на основното заболяване. С настъпването на бъбречна недостатъчност и изразена азотемия се наблюдават следните симптоми:

 • намалено количество на отделената урина
 • отпадналост, лесна умора, липса на апетит, гадене, повръщане
 • учестен пулс
 • задръжка на течности и поява на отоци
 • обърканост
 • гърчове.

Азотемията се диагностицира лесно чрез лабораторно изследване на кръвта за азотни продукти. По-трудно е да се установи причината за азотемия и да се отстрани.

Прочетете за:
Урея
Креатинин
Остра бъбречна недостатъчност