Начало / Актуални теми / АСЕ инхибитори – представители – 1-ва част

АСЕ инхибитори – представители – 1-ва част

мар. 21, 2022

АСЕ инхибитори

АСЕ инхибиторите са група медикаменти, които се използват главно за лечение на артериална хипертония. Те инхибират ангиотензин I-конвертиращия ензим (АСЕ).

Какъв е механизмът на действие на АСЕ инхибиторите?

Ето как АСЕ инхибиторите понижават кръвното налягане:

 • потискат синтеза на ангиотензин II

Важна роля в регулацията на кръвното налягане има ренин-ангиотензин алдостероновата система. Ренинът е ензим, който се продуцира от бъбреците. Под негово действие образуваният в черния дроб ангиотензиноген се превръща в ангиотензин I. С участието на ангиотензин I-конвертиращия ензим става превръщане на ангиотензин I в ангиотензин II, който е биологично активен.

Ангиотензин II е мощен вазоконстриктор – свива кръвоносните съдове и бързо повишава кръвното налягане. Освен това той предизвиква:
– отделяне на алдостерон, който повишава обратната резорбция на вода и соли в бъбречните тубули, при което се повишава кръвния обем, както и кръвното налягане.
– стимулира центъра на жаждата, при което се повишава приема на течности.

АСЕ инхибиторите блокират ангиотензин I-конвертиращия ензим и така потискат синтеза на ангиотензин II, което води до разширяване на съдовете и до понижаване на кръвното налягане.

 • намаляват разграждането на кинините

Ангиотензин I-конвертиращият ензим е идентичен с киназа II, която разгражда кинините. Кинините са субстанции, които имат изразен съдоразширяващ ефект. Потискането на тяхното разграждане води до разширяване на съдовете и до понижаване на кръвното налягане.

АСЕ инхибиторите имат кардиопротективен и нефропротективен ефект. Те повлияват благоприятно хипертрофията на миокарда, намаляват честотата на инсултите и миокардния инфаркт при хора с високо кръвно налягане. Поради благоприятния ефект върху бъбречната функция са подходящи при болни с диабет.

Какви са показанията за приложение на АСЕ инхибитори?

АСЕ инхибиторите се използват главно за лечение на:

 • есенциална артериална хипертония – прилагат се самостоятелно или в комбинация с диуретици или бета блокери
 • застойна сърдечна недостатъчност
 • след миокарден инфаркт
 • атеросклероза
 • захаране диабет
 • диабетна нефропатия.

Представители на АСЕ инхибиторите:

 • Каптоприл (Captopril): Каптоприл Софарма (Captopril Sopharma)
 • Еналаприл (Enalapril): Берлиприл (Berlipril), Ко-Ренаприл (Co-Renapril), Ко-Ренитек (Co-Renitec), Енахексал (Enahexal), Еналаприл Чайкафарма (Enalapril-Tchaikapharma), Енап (Enap), Енап – Н (Enap – H), Енап HL (Enap – HL), Енприл (Enpril), Лаприлен (LAPRILEN), Ренаприл (Renapril), Ренитек (Renitec), Вазопрен (Vasopren)
 • Зофеноприл (Zofenopril): Зофен (Zofen)
 • Фозиноприл (Fosinopril): Моноприл (Monopril), Монозид (Monozide)
 • Лизиноприл (Lisinopril): Ко-Линиприл (Co-Linipril), Кордакер (Cordacare), Кордакер Плюс (Cordacare Plus), Диронорм (Dironorm), Диротон (Diroton), Линиприл (Linipril), Лизиноприл Софарма (Lisinopril Sopharma), Лизоприл (Lizopril), Скоприл (Skopryl), Скоприл Комбо (Skopryl Combo), Витоприл (Vitopril)
 • Периндоприл (Perindopril): Нолипрел (Noliprel), Нолипрел Форте (Noliprel Forte), Пренеса (Prenessa), Престариум (Prestarium), Приноприл (Prinopril), Стопрес (Stopress), Запринел (Zaprinel)
 • Рамиприл (Ramipril): Амприл (Ampril), Кардифренд (Cardifriend), Кардифренд-Ко (Cardifriend-Co), Неорами (NEORAMI), Рамихексал (RamiHEXAL), Рамимед (Ramimed), Рамимед HCT (Ramimed HCT), Рамиприл Тева (Ramipril Teva), Тамайра (Tamayra), Тритейс (Tritace), Вивейс (Vivace), Вивейс Дуо (Vivace Duo)
 • Квинаприл (Quinapril): Акупро (Accupro)
 • Трандолаприл (Trandolapril): Гоптен (Gopten), Тарка (Tarka)

АСЕ инхибиторите се приемат орално под формата на таблетки в един прием сутрин или разделени на два приема (сутрин и вечер). Лечението започва с ниска доза, като при добра поносимост, дозата постепенно се повишава до постигане на желания терапевтичен ефект.

Антихипертензивният ефект на АСЕ инхибиторите се проявява 1 час след приемането им, достига максимум след 3-7 часа и продължава 12-24 часа.

Прочетете за:
АСЕ инхибитори – странични ефекти
Диуретици
Калциеви антагонисти
Бета блокери