Начало / Актуални теми / Базофили (базофилни гранулоцити)

Базофили (базофилни гранулоцити)

апр. 13, 2021

базофили (базофилни гранулоцити)

Базофили (базофилните гранулоцити) са вид левкоцити (бели кръвни клетки). Те съдържат гранули в цитоплазмата си и поради това се наричат гранулоцити. Различават се три типа гранулоцити – неутрофилни, еозинофилни и базофилни според оцветяването на гранулите от основни или кисели багрила. Базофилните гранули се оцветяват в синьо от основни багрила.

Гранулите в базофилите съхраняват биологично активни вещества – хистамин, хепарин, серотонин, цитокини (интерлевкин 4), които при активиране на базофилите се освобождават.

Както всички кръвни клетки, базофилите се продуцират от стволовата клетка в костния мозък. След процес на диференциация се получават зрели базофили, които попадат в кръвта. Базофилите циркулират в кръвта в продължение на 1-2 дни и загиват, за да бъдат заменени от нови базофили.

Основната част от базофилите се намират в кръвта (кръвни базофили), но те могат да преминават и в тъканите – тъканни базофили. По функция тъканните базофили приличат на мастоцитите.

Каква функция имат базофилите?

Базофилите са част от имунната система на организма. Те участват в имунния отговор при попаднали в организма алергени или инфекциозни причинители (бактерии, паразити, вируси и гъби).

Базофилите могат да бъдат активирани директно от самите антигени или от имуноглобулини, цитокини, протеази, компоненти на системата на комплемента и др. Най-добре проученият начин за активиране на базофилите е чрез IgE. Попадналите в организма алергени се свързват с IgE и се формират антиген-антитяло комплекси. Тези имунни комплекси се свързват с разположените по повърхността на базофилите рецептори за IgE и в резултат настъпва дегранулация.

Активираните базофили освобождават от гранулите си хистамин и други медиатори на възпалителния процес.

Хистаминът е вазодилататор, който разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвотока. По този начин се осигурява по-добър достъп на другите имунни клетки до огнището на възпаление и се стимулират оздравителните процеси.
Хистаминът е отговорен за алергичните реакции – хрема, кихане, сълзене от очите, уртикария и др.

Освобождаването на хепарин спомага за разреждането на кръвта и предотвратява образуването на кръвни съсиреци.

Нормални стойности на базофили в кръвта

Базофилите съставляват само малък процент (0,5 до 2 %) от общия брой на белите кръвни клетки. Изследването на пълна кръвна картина (ПКК) дава информация за общият брой левкоцити в кръвта, а диференциалната кръвна картина (ДКК) дава възможност да се види съотношението между различните видове левкоцити – неутрофили, еозинофили, базофили, лимфоцити, моноцити.

Референтните стойности на базофилите в кръвта са: 0,00 до 0,2 G/l.

Какви са причините за повишаване на базофилите в кръвта?

Високите нива на базофили в кръвта се означават с медицинския термин базофилия. Някои възможни причини за повишени базофили са:

  • алергични реакции – хранителни алергии, медикаментозни алергии
  • автоимунни заболявания – ревматоиден артрит, улцерозен колит.
  • инфекции – туберкулоза, грип
  • миелопролиферативни заболявания – полицитемия вера, първична миелофиброза, есенциална тромбоцитопения
  • някои злокачествени заболявания – хронична миелоидна левкемия, лимфоми.

Какви са причините за ниски базофили в кръвта?

Ниските нива на базофили в кръвта се означават с термина базопения. Тъй като нормалният брой на базофили е много нисък е трудно да се установи базопения.

Ниски нива на базофили може да се наблюдават при:

  • остра алергична реакция – уртикария, ангиоедем, анафилаксия
  • инфекция – в началната, остра фаза на инфекциозен процес.

Прочетете за:
Видове левкоцити
Левкоцити