Начало / Актуални теми / Белодробна туберкулоза – клинични форми

Белодробна туберкулоза – клинични форми

май 13, 2021

белодробна туберкулоза

Белодробната туберкулоза е възпалителен инфекциозен процес, който има хроничен ход. Тя се характеризира с многообразие в клиничните, рентгенологичните и патоанатомичните прояви.

Какви са основните клинични форми на белодробна туберкулоза?

Прието е да се използва следната класификация на клиничните белодробни форми:

Първичен туберкулозен комплекс

Първичният комплекс се състои от 3 компонента – първичен афект, наречен още огнище на Gohn – представлява специфично възпаление на белодробния паренхим с размери около 2 см, лимфангит (специфично възпаление на лимфните пътища) и лимфаденит (специфично възпаление на един или повече хилусни лимфни възли).

Тази клинична форма протича леко – със слаб интоксикационен синдром, изключение правят имуносупресирани пациенти и деца в ранна възраст, при които може да се развият усложнения.

Туберкулоза на вътрегръдните лимфни възли

Тази форма се среща най-често при деца и юноши и предимно засяга трахеобронхиалните лимфни възли. Протича със слабо изразена симтоматика – лек интоксикационен и бронхобелодробен синдром. В процеса на оздравяване се образуват калцификати в ангажираните лимфни възли.

Хематогенно-дисеминирана туберкулоза

В зависимост от имунитета на болния, количеството и вирулентността на причинителя се различават 4 клинични форми – туберкулозен сепсис, остра милиарна туберкулоза, подостра и хронична хематогенно-дисеминирана туберкулоза.

1. Туберкулозния сепсис е изключително тежка форма, в повечето случаи завършва летално. Среща се рядко – предимно при имунокомпрометирани пациенти.

2. Остра милиарна туберкулоза се среща предимно в ранна детска възраст и се характеризира с един единствен тласък на заболяването и едновременно засягане на няколко органа. Различават се 3 подформи – тифоидна с ясно изразена гастроинтестинална симптоматика, напомняща коремен тиф – гадене, повръщане, болки в корема, редуване на запек с диария. Втората подформа е менингиална – със засягане на менингите, протича в 3 стадия и се характеризира със симптоми на менингорадикулерно дразнене със силно, мъчително главоболие, вратна ригидност и промени в съзнанието. Последната подформа е белодробна, която се проявява със силна, мъчителна, суха кашлица и тежък интоксикационен синдром.

3. Подостра хематогенно-дисеминирана туберкулоза се характеризира с повече от 1 тласък на лимфохематогенно разсейване през няколко седмици. Периодите между отделните тласъци са кратки и за това на пулмография измененията са в една фаза на развитие, а клиничната картина се характеризира с редуване на интоксикационен синдром и светли периоди.

4. Хроничната хематогенно-дисеминирана туберкулоза се наблюдава при неколкократни тласъци през по-голям период от време и при нея има изразен полиморфизъм както в патоанатомичната находка, така и в клиничната картина – редуват се периоди на влошаване и дълги периоди на значително подобрение. Клиничната картина е пъстра и може да наподоби различни заболявания, ангажиращи други органи и системи.

Огнищна туберкулоза

Това е начална форма на вторична туберкулоза, има сравнително леко протичане и ограничено засягане на белодробния паренхим. Среща се сравнително рядко и протича със слабо изразени интоксикационни прояви. Нарича се огнищна, тъй като на пулмография се наблюдават групирани сенки (огнища), обикновено едностранно и подвърхово.

Инфилтративна туберкулоза

Вторична форма на туберкулоза, при която се наблюдава тенденция към разпад и образуване на каверни. Характерно е наличието на инфилтрат. Различават се следните варианти на инфилтративна туберкулоза: кръгъл инфилтрат, облаковиден инфилтрат, облаковиден инфилтрат тип лобит (засяга цял лоб) и казеозна пневмония, характерна за имунокомпрометирани пациенти. От изброените видове най-тежка е клиничната картина при казеозната пневмония. Протича тежко, с неблагоприятна прогноза и със усложнения от типа на дихателна недостатъчност и хемоптое.

Туберкулом

Туберкулом отново е вторична форма, която произхожда най-често от инфилтративната туберкулоза. Възниква от единично туберкулозно огнище, което постепенно нараства и се инкапсулира. Има бедна симптоматика и благоприятна прогноза, туберкуломът може да бъде отстранен оперативно.

Кавернозна туберкулоза

Вторична форма, която се характеризира с изолирана каверна без значителни изменения в околния паренхим. Може да се развие от инфилтративна туберкулоза в хода на нейното лечение, когато инфилтратът не се резорбира, а каверната продължи да персистира. Това е хронична форма, която при неадекватно лечение може да премине във фибротично-кавернозна форма. Има бедна бронхобелодробна симптоматика, но може да се усложни с животозастрашаващо хемоптое при руптура на разширен кръвоносен съд.

Фибротично-кавернозна тиберкулоза

Вторична форма, резултат от неадекватно лечение на някоя от предходните форми – най-често инфилтративна туберкулоза. Процесът хронифицира и има налични каверни, които не се затварят, въпреки лечението. Налице е вълнообразно протичане с периоди на подобрение и влошаване на симптоматиката. По време на тласъците е наличен тежък интоксикационен синдром с отпадналост, безапетитие, фебрилитет, редукция на тегло до кахексия и тежък бронхобелодробен синдром с кашлица, задух, обилна експекторация. Характеризира се с масивни фиброзни изменения и персистиращи каверни. Може да се развият усложнения – хронично белодробно сърце, дихателна и сърдечна недостатъчност.

Циротична туберкулоза

Вторична форма, резултат от неадекватно лечение на предхождаща форма. В белодробния паренхим се образува фиброзна тъкан в хода на лечение на активните форми. Фиброзната тъкан е масивна и загражда казеозни огнища, в които има наличие на туберкулозни бактерии, но пациентите не са бацилоотделители. Клиничната картина се състои от хронична кашлица с експекторация, хемоптое и задух. Прогнозата не е благоприятна, тъй като се развива дихателна и сърдечна недостатъчност като усложнения.

Туберкулозен плеврит

Това е форма, която често придружава другите форми, но може да се развие и самостоятелно. Налице е интоксикационен и белодробен синдром, наличие на туберкулозен излив в плеврите, който се доказва с плеврална пункция. Има благоприятна прогноза при навременна диагностика.

Автор: д-р Юлияна Георгиева

Прочетете за:
Видове туберкулоза – първична и вторична белодробна туберкулоза