Начало / Актуални теми / Болести на далака (слезката)

Болести на далака (слезката)

ное. 19, 2018

болести на далака (слезката)

Слезката е лимфоиден орган с бобовидна форма, който се разполага в лявото подребрие. Нагоре тя приляга към диафрагмата, напред – към стомаха, назад – към левия бъбрек, а надолу – към опашката на панкреаса и лявата извивка на дебелото черво.

Слезката има много функции, но най-важната е защитната функция. В нея не само се неутрализират вредни за организма вещества, но и се образуват имунни клетки, осъществяващи защитата на организма. Слезката има способността да открива и разрушава остарелите и анормални еритроцити, тромбоцити и бели кръвни клетки. Тя служи за депо на кръв, като при нужда може да освободи значително количество кръв в кръвообращението. Всички тези функции се изпълняват и от други органи, поради което слезката не е жизненоважен орган.

Слезката може да бъде увредена в резултат на множество инфекциозни заболявания, хематологични болести, тумори, травми и др.

Ето някои болести на далака (слезката):

Инфаркт на слезката

Инфарктът на слезката се причинява от запушване от ембол на лиеналната артерия или на един от нейните клонове. В резултат се нарушава кръвоснабдяването на слезката и настъпва тъканна некроза.

Най-често инфаркт на слезката възниква в резултат на тромбоемболизъм и на хематологични заболявания. Например при: полицитемия вера, левкемия, лимфоми, миелофиброза, сърповидно-клетъчна анемия, ендокардит, предсърдно мъждене и др.

Малкият инфаркт често остава недиагностициран. При по-обширен инфаркт капсулата на слезката се разпъва и се появява силна болка в лявата горна половина на корема.

Когато емболът е инфектиран може като усложнение да настъпи абсцес на слезката – температурата се повишава, а болката в лявото подребрие се усилва. Други възможни усложнения са руптура на слезката, формиране на псевдокиста.

Обикновено на мястото на инфаркта се образува съединителнотъканен цикатрикс.
Няма специфично лечение при инфаркт на слезката. Важно е да се установи причината за възникването му и да се проведе лечение на основното заболяване.

Абсцес на слезката

Абсцесът на слезката се среща сравнително рядко. Инфектирането най-често става по кръвен път от друго огнище в организма.

Налице е висока, септична температура, силна болка в лявото подребрие при вдишване. Слезката е увеличена и болезнена при натиск. Чува се периспленично триене, а по-късно се развива и симптоматичен плеврит. Кръвната картина показва силно понижаване на левкоцитите.

Лечението с антибиотици обикновено е безуспешно. Затова се извършва спленектомия.

Кисти на слезката

Кистите на слезката биват истински и лъжливи.

Истинските кисти на слезката са вродени и винаги вътрешната им повърхност е постлана с ендотелни клетки. Могат да бъдат единични или множествени. Размерите им варират от 1 см до големина на мъжки юмрук.

Рядко се срещат паразитни кисти на слезката, които също са истински. Такива са например ехинококовите кисти на слезката.

Лъжливите кисти на слезката се образуват при травматични или спонтанни кръвоизливи. Отвън са ограничени със съединителна тъкан. Изпълнени са с кръвениста течност и могат да достигнат значителни размери.

Малките кисти протичат безсимптомно. При кисти с по-големи размери се появяват болки в горната лява половина на корема. Поради риск от руптура на кистите и опасно кръвотечение се провежда оперативно отстраняване на слезката – спленектомия.

Тумори на слезката

Туморите на слезката се срещат изключително рядко. Биват доброкачествени (например хемангиом, лимфангиом) и злокачествени (например плазмоцитом, сарком, лимфосарком, ретикулосарком). Извършва се отстраняване на цялата слезка.

Други състояния и заболявания на слезката са:

Прочетете за:
Анатомия на слезката
Тумори и кисти на слезката
Спленомегалия (увеличена слезка)