Начало / Актуални теми / Какви болести причиняват ентеровирусите?

Какви болести причиняват ентеровирусите?

мар. 9, 2022

какви болести причиняват ентеровирусите

Ентеровирусите могат да причинят у човека много различни заболявания – от безсимптомно или леко протичащи до сериозни заболявания, като например енцефалит, полиомиелит.

Ентеровирусите включват следните групи вируси:

  • човешки полиовируси
  • коксаки-вируси от група А и група В
  • ECHO вируси
  • нови човешки ентеровируси типове 68-71.

Какви болести причиняват ентеровирусите?

Ето някои заболявания, причинени от ентеровируси:

Полиомиелит (детски паралич)

Полиомиелитът се причинява от човешкия полиовирус Poliovirus hominis. Характеризира се с възпаление на сивото вещество на гръбначния мозък и вяли парализи. В миналото това заболяване е представлявало много тежък проблем. Имало е големи епидемии в света. У нас след започване на имунизацията с полиомиелитна ваксина  от 1959 г. рязко намалява броят на парализираните деца.

Различават се две оновни форми на полиомиелит:

  • непаралитичен полиомиелит – в над 90 % от случаите

Най-често инфекцията протича безсимптомно или с леки грипоподобни симптоми – фебрилитет, кашлица, хрема, болки в гърлото. Рядко може да се развие серозен менингит. Започва остро с висока температура, главоболие, повръщане, вратна ригидност, мускулни болки. Липсват парализи.

  • паралитичен полиомиелит

Паралитичният полиомиелит е изключително тежка форма на заболяването, но се среща много рядко. В зависимост от локализацията на процеса се различават следните форми: спинална, понтинна, булбарна и смесена.

Спиналната форма е най-честа. Тя протича циклично в следните стадии:

Продромален стадий – продължава 2-3 дни. Болният има висока температура, кашлица, хрема, ангина, гадене, диария.

Предпаралитичен стадий – продължава 3 до 5 дни. Болните имат висока температура, главоболие, вратна ригидност, болки в мускулите, хиперестезия, гърчове.

Паралитичен стадий – внезапно се появяват периферни вяли парези или парализи. Най-често се засягат мускулите на долните крайници, след това на горните и по-рядко на трупа. Поразените мускули са хипотонични или атонични, сухожилните рефлекси са намалени или липсват.

Реконвалесцентен (възстановителен) стадий – продължава 2 до 5 години. Мускулният тонус се подобрява, появяват се сухожилни рефлекси и парализите изчезват.

Резидуален стадий – период на остатъчните изменения. Настъпва атрофия на засегнатите мускули, получават се контрактури и деформации на крайниците.

При понтинната форма настъпва парализа на лицевия нерв (n. facialis). При булбарната форма се засягат ядрата на булбарните черепномозъчни нерви и центровете, регулиращи дишането и сърдечната дейност.

Паралитична болест (полиомиелитоподобно заболяване)

Паралитична болест може да се причини от: Коксаки вируси от група А (типове 4, 7, 9, 10, 14), Коксаки вируси от група В (типове 3-5), ЕСНО вируси (типове 2, 4, 6, 9, 11, 16, 30), както и от Ентеровирус 71.

Клиничните прояви на паралитичната болест са подобни на тези при паралитичния полиомиелит, но много по-слабо изразени. Наблюдават се леки парези предимно на единия крак, които напълно се възстановяват в срок от 2 до 8 седмици. Рядко се среща по-тежко протичане със спинални и булбарни парализи, при които се засягат черепномозъчни нерви, нарушава се гълтането, дишането, сърдечната дейност.

Асептичен менингит

Серозен (асептичен) менингит е една от най-честите ентеровирусни инфекции. Причинява се от повечето представители на всички групи ентеровируси. Боледуват най-често деца в предучилищна възраст.

Началото е остро, с висока температура, отпадналост, хрема, кашлица, мускулни болки, може да има обрив. Към 2-3-ия ден се появяват главоболие, повръщане, фотофобия, вратна ригидност, симптом на триножника, симптом на Керниг. Ликворът е бистър, изтича под налягане, увеличен е броят на клетките в него. След 3 до 5 дни температурата се понижава и симптомите изчезват.

ЕСНО вирусните менингити се отличават по това, че може да протечат в 2-3 пристъпа.

Енцефалити и менингоенцефалити

Ентеровирусните енцефалити и менингоенцефалити се срещат рядко. Проявяват се с широк спектър от симптоми: летаргия, сънливост, променено съзнание, вратна ригидност, атаксия, нистагъм, булбарна парализа, гърчове, кома.

Прочетете за:
Ентеровирусни инфекции – 2-ра част
Ентеровируси (чревни вируси)
Полиомиелит (детски паралич)
Изследване за менингеален синдром