Начало / Актуални теми / Бримкови диуретици (мощни диуретици)

Бримкови диуретици (мощни диуретици)

фев. 16, 2022

бримкови диуретици (мощни диуретици)

Бримковите диуретици инхибират реабсорбцията на хлорни и натриеви йони във възходящото рамо на бримката на Хенле. Имат мощен диуретичен ефект – предизвикват отделяне на 20-35 % от филтрираните натриеви йони.

Представители на бримковите диуретици са:

 • Фуроземид: Фуроземид ДС, Фурантрил, Фуроземид Софарма, Фурозер
 • Торасемид: Торсит SR, Торазидекс, Трифас, Трифас Кор

Мощните диуретици може да се приемат перорално под формата на таблетки или интравенозно като ижекционен разтвор.

Диуретичният ефект на фуроземида започва 20-30 минути след орално приложение и продължава 4-6 часа. Ефектът му при венозно приложение се появява след 3-4 минути и продължава 1-2 часа.

Фуроземидът се елиминира непроменен с урината.

Какви са показанията за приложение на бримкови диуретици?

Бримковите диуретици се използват за лечение на:

 • белодробен оток
 • остра бъбречна недостатъчност
 • мозъчен оток
 • отоци при нефротичен синдром, при хронична бъбречна недостатъчност
 • отоци при чернодробни заболявания и асцит
 • отоци при разширени вени (варици) на долните крайници
 • отоци при прееклампсия и еклампсия
 • отоци при изгаряне
 • при екзогенна интоксикация – мощните диуретици се използват за предизвикване на форсирана диуреза, например при барбитурова интоксикация.

В ниска дневна доза бримковите диуретици може да се използват за лечение на артериална хипертония и при противопоказания за използване на тиазидни диуретици.

Лекарствени взаимодействия

При комедикация на фуроземид с високи дози салицилати може да се развие салицилова интоксикация. Появяват се гадене, повръщане, световъртеж, шум в ушите, учестено дишане, тахикардия, гърчове, кома.

Бримковите диуретици предизвикват хипокалиемия и засилват действието на сърдечните гликозиди. Потенцират ефектите на другите антихипертензивни средства, особено на АСЕ инхибиторите.

Действието на бримковите диуретици отслабва значително при едновременно приложение с: индометацин, както и с ензимни индуктори – рифампицин, фенобарбитал, фенитоин.

Какви нежелани реакции могат да предизвикат бримковите диуретици?

При прием на бримкови диуретици могат да възникнат следните странични ефекти:

 • хипокалиемия – понижаване на калия в кръвта
 • хипонатриемия – понижаване на натрия в кръвта
 • хиперурикемия – повишаване на пикочната киселина в кръвта
 • хипергликемия
 • хиперхолестеролемия
 • кожни обриви, сърбеж, фоточувствителност
 • главоболие, световъртеж
 • тромбоцитопения
 • преходни нарушения на слуха до временна глухота – могат да възникнат при бързо венозно въвеждане на фуроземид, поради промени в ендолимфата
 • хиповолемия, ортостатичен колапс.

Противопоказания за приложение на бримкови диуретици:

Бримковите диуретици не трябва да се прилагат при:

 • повишена чувствителност към препарата
 • дехидратация, хиповолемия
 • тежка хипокалиемия, натриемия
 • прекоматозни или коматозни състояния, свързани с тежко чернодробно заболяване
 • бъбречна недостатъчност, свързана с анурия
 • дигиталисова или салицилова интоксикация.

Прочетете за:
Диуретици – класификация
Тиазидни диуретици и техните аналози
Осмотични диуретици (осмодиуретици)
Калий-съхраняващи диуретици