Начало / Актуални теми / Видове алергични реакции

Видове алергични реакции

апр. 29, 2021

видове алергични реакции

Алергичните реакции са реакции на свръхчувствителност, които възникват по определени имунологични механизми.

Какви видове алергични реакции има?

Класификацията на имунните реакции се състои от 4 типа:

 • първи тип реакция – IgE медиирана реакция
 • втори тип реакция – цитотоксична реакция
 • трети тип реакция – реакции, медиирани от имунни комплекси
 • четвърти тип реакция – клетъчно медиирани (от забавен тип) реакции.

Реакция тип I e от бърз тип.

При нея участват алергени (прах, полени, спори, гъби, микрокърлежи),  IgE антитела, насочени срещу тях, мастоцити, базофили, еозинофили, хистамин и други медиатори, които се отделят от тях. IgE антителата сенсибилизират организма към алерген и провокират бърз възпалителен отговор при последващо излагане.

Характеризира се с двуфазов отговор:

 • Незабавен – в отговор на няколко минути след срещата с даден антиген, наблюдава се класическа алергична реакция с дегранулация на хистамин и de novo синтез на левкотриени, простагландини, TNF-A
 • Късна фаза – началото е 5-6 часа след контакта с даден алерген, натрупват се макрофаги и фибробласти и се наблюдава тъканна деструкция.

Заболявания, свързани с реакция от 1-ви тип:

 • алергичен ринит
 • бронхиална астма
 • уртикария (остра или хронична), едем на Quincke
 • инсект алергии
 • хранителни алергии
 • анафилактичен шок.

Реакция тип II се наричат цитотоксични реакции

При нея участват антитела от клас IgG и IgM, участват антиген-антитяло комплекси, предизвиква се активиране на комплемента, каскада от събития, които в крайна сметка водят до смърт на клетката.

Заболявания, свързани с реакция от 2-ри тип:

 • хемолитична болест на новороденото
 • трансфузионни реакции
 • хемолитични анемии със студови или топлинни антитела
 • лекарствено индуцирани хемолитични анемии
 • идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Реакции от 3-ти тип

Реакции от 3-ти тип се изявява с производството на антитела срещу разтворими антигени. В последствие това води до свързване на образуваните антитела с разтворените антигени – бактерии, вируси, лекарствени или хранителни вещества и формирането им в имунни комплекси.

Образуваните имунни комплекси могат да се натрупат в капилярите, например в бъбреците и по този начин да доведат до увреждане на функцията на дадения орган.

Заболявания, свързани с реакция от 3-ти тип:

 • серумна болест
 • хиперсензитивни пневмонити
 • Schonleich – Henoch васкулит
 • нодозен полиартериит
 • микроскопски полиартериит.

Четвърти тип алергични реакции

Четвърти тип реакции са клетъчно-медиирани, при тях реакцията се развива бавно, 12-24 часа и по-късно след среща с алерген. При тях не участват антитела, а Т- клетъчни лимфоцити.

Заболявания, свързани с реакция от 4-ти тип:

Автор: д-р Юлияна Георгиева

Прочетете за:
Анафилактичен шок
Серумна болест