Начало / Актуални теми / Видове илеус (нарушение на пасажа в червата)

Видове илеус (нарушение на пасажа в червата)

мар. 17, 2020

видове илеус

Илеусът е заболяване при което е нарушено придвижването на чревното съдържимо по стомашно-чревния тракт, в резултат на което се стига до разстройство на сокообръщението през него, разстройство на инервацията и кръвоснабдяването на чревните гънки и тежки белтъчни и електролитни разстройства.

Предразполагащи фактори за развитието на илеус са:

Вродени:

 • удължен участък на червата
 • незавършена ротация на червата
 • вродена стеноза или запушване
 • порок в развитието на нервно – мускулния апарат на червото.

Придобити:

 • сраствания, възникващи след операции и възпалителни заболявания
 • придобити външни и вътрешни хернии
 • наличие на тумори
 • запушване на просвета на червото от жлъчни камъни, паразити и др.

Предизвикващите фактори от своя страна са: 

 • повишаване на вътрекоремното налягане
 • травми на корема
 • приемане на обилно количество груба храна, след продължително гладуване
 • изменена моторна функция на червата, предизвикана от нарушен хранителен режи

Какви видове илеус има?

Различават се следните видове илеус:

I. Механичен илеус

При механичният илеус е налице механична пречка за прекъсване на пасажа в червата. Разделя се на:

Обтурационен  илеус (обструктивен – тънкочревен и дебелочревен)

Представлява запушване на чревния лумен от процеси, развиващи се в стената на червото (чужди тела, паразити, фекаломи, глисти, доброкачествени и злокачествени тумори) или вследствие притискане отвън от заболявания на съседни органи.
При обтурационния илеус кръвоснабдяването и инервацията на червото не са нарушени.

Странгулационен илеус

При него е нарушена проходимостта на стомашно-чревният тракт и са нарушени кръвоснабдяването и инервацията на засегнатия чревен сегмент.
Към странгулационният илеус се отнасят:

 • Инкарцерация

Инкарцерацията представлява силно пристягане (заклещване) на херниално съдържимо, придружено от смущение в кръвообращението и инервацията на част от органите, намиращи се в херниалния сак, в резултат на което може да настъпи некроза.

 • Инвагинация (тънкочревна, дебелочревна, смесена)

Инвагинацията представлява навлизане на един чревен сегмент заедно с мезентериума му в просвета на дистален чревен участък. Частта, която навлиза се нарича инвагинат, а тази  в която е навлязло червото – инвагинанс.

 • Възлообразуване

Възлообразуването представлява образуване на възли от чревни гънки. В него участват не по-малко от две бримки. Едната чревна бримка сгъната във вид на двуцевка заедно със своето мезо образува ос, около която втората бримка също така със своето мезо се завива на един или няколко оборота.

 • Волвулус

Волвулусът са характеризира със завъртане на част от стомашно-чревния тракт заедно с мезентериума на 30 до 360 градуса.

 • Адхезивна чревна непроходимост

Адхезивна чревна непроходимост се наблюдава след прекарани възпалителни процеси в перитонеалната кухина или след лапаротомия по повод на различни заболявания, при което са се образували сраствания.

II. Динамичен илеус (неврогенен, функционален)

Динамичният илеус възниква в резултат на нарушение в нервно-хуморалната регулация на моторната функция на червата.

При него няма механична причина, която да възпрепятства нормалното движение на чревното съдържимо.
Динамичният илеус бива:

 • Паралитичен илеус

Паралитичният илеус се характеризира с потиснат гладкомускулен тонус и намаление до пълно изчезване на моторната чревна дейност. Може да се наблюдава при заболявания, свързани с нарушение в обмяната на вещества като захарен диабет, при уремия, при травма на корема, при жлъчна или бъбречна колика, при васкуларни смущения  като тромбоза на мезентериалните съдове или при възпалителни заболявания като перитонити, апендицит, панкреатит, както и при интраабдоминален кръвоизлив.

 • Спастичен илеус

Спастичният илеус се дължи на спазъм на червата. Наблюдава се при порфирия, оловна интоксикация и други.

Автор: д-р Николета Кочанова

Прочетете за:
Обтурационен илеус
Волвулус