Начало / Актуални теми / Видове инфаркт на миокарда

Видове инфаркт на миокарда

юли 9, 2019

видове инфаркт на миокарда

Миокардният инфаркт е остър коронарен синдром, който възниква поради внезапно прекъсване на кръвотока в някоя от коронарните артерии. В резултат на това се прекъсва доставката на кислород и хранителни вещества и настъпва исхемична некроза на миокарда.

В повечето случаи  (в 95 %) причината за прекъсването на кръвотока е формиране на тромб в зоната на усложнена атеросклеротична плака. Други причини за миокарден инфаркт са: продължителен спазъм на коронарни артерии без наличие на атеросклероза, емболии в коронарните артерии, вродени аномалии на коронарните артерии, коронарити при сифилис, лупус, нодозен полиартериит и др.

Сърдечният мускул е много чувствителен към хипоксия – понижен кислород в тъканите. 1 до 6 часа след спиране на кръвоснабдяването настъпва некроза на миокардната тъкан. Големината на инфарктната зона зависи от мястото на запушване – колкото по-голяма зона кръвоснабдява запушената артерия, толкова по-голяма е некротичната зона.

Какви видове инфаркт на миокарда има?

В зависимост от причината се различават 5 типа остър миокарден инфаркт:

 • Тип 1 – спонтанен миокарден инфаркт

Дължи се на усложнена атеросклеротична плака (разкъсване (руптура), разязвяване, фисуриране, ерозия на плаката) с формиран тромб в лумена на коронарната артерия, при което се нарушава кръвоснабдяването на миокарда и се развива некроза.

 • Тип 2 – инфаркт на миокарда вследствие на несъответствие между кислородните нужди и доставката на кислород.

Състояния, които допринасят за такова несъответствие са например: коронарен спазъм, анемия, дихателна недостатъчност, ниско кръвно налягане.

 • Тип 3 – миокарден инфаркт при внезапна сърдечна смърт и неналични биомаркери в кръвта.
 • Тип 4а – миокарден инфаркт, свързан с перкутанна коронарна интервенция
 • Тип 4b – миокарден инфаркт, свързан с тромбоза на стент
 • Тип 5 – миокарден инфаркт, свързан с аорто-коронарен байпас.

Според еволюцията миокардният инфаркт се разделя на:

 • остър миокарден инфаркт (пресен инфаркт) – настъпва некроза на миокарда. Продължава 1 до 6 часа след началото на симптомите, понякога до 12 – 24 часа.
 • подостър миокарден инфаркт – некротичната зона се заменя от съединителна тъкан, формира се цикатрикс. Този стадий продължава 3-4 седмици.
 • хроничен миокарден инфаркт (стар инфаркт) – настъпва уплътняване на цикатрикса. Продължава 2 до 6 месеца.

В зависимост от това каква част от сърдечната стена е обхваната се различават :

 • трансмурален миокарден инфаркт – настъпва некроза на цялата дебелина на сърдечната стена. Има патологичен Q или QS зъбец в ЕКГ.
 • нетрансмурален миокарден инфаркт – настъпва некроза на част от сърдечната стена. Бива субепикарден, субендокарден, интрамурален. Липсва патологичен Q или QS зъбец на ЕКГ.

Според измененията в ST сегмента се различават:

 • миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI)

Това е класическата форма на инфаркт на миокарда. Възниква при пълно запушване на лумена на коронарна артерия. Настъпва некроза на цялата дебелина на сърдечната стена. Това предизвиква издигане на ST сегмента на ЕКГ.

 • миокарден инфаркт без ST елевация (NSTEMI)

Миокарден инфаркт без ST елевация възниква при частично запушване на коронарен съд. В този случай само част от сърдечната стена некротизира и не настъпва издигане на ST сегмента на ЕКГ.

Според локализацията на инфарктното огнище

В зависимост от това в кои отвеждания се регистрират ЕКГ измененията се определя локализацията и големината на инфаркта. Най-често настъпва инфаркт на лявата сърдечна камера и по-рядко на дясната камера. В зависимост от това в коя страна на лявата камера се локализира инфарктното огнище се различават преден, долен и заден миокарден инфаркт. Предният инфаркт бива обширен, антеросептален, предно-латерален и др. Например:

 • преден обширен миокарден инфаркт – ЕКГ изменения се регистрират в прекордиалните отвеждания V1 – V6 и в отвежданията на крайниците I, аVL. Възниква при запушване на лявата коронарна артерия и се нарушава кръвоснабдяването на лявата сърдечна камера.
 • антеросептален и надвърхов миокарден инфаркт – V1 – V4, I, II, aVL
 • латерален миокарден инфаркт – V5 – V6, I, II, aVL
 • долен миокарден инфаркт – II, III, aVF
 • заден миокарден инфаркт – V1 – V2
 • инфаркт на дясната камера – V3R – V6R

Прочетете за:
Усложнения след миокарден инфаркт
Симптоми при инфаркт на миокарда