Начало / Актуални теми / Видове туберкулоза – първична и вторична белодробна туберкулоза

Видове туберкулоза – първична и вторична белодробна туберкулоза

май 10, 2021

видове туберкулоза

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което се причинява от Mycobacterium tuberculosis. В над 90 % от случаите засяга дихателната система, в останалите 10% може да се развият извънбелодробни форми със засягане на костната, гастроинтестиналната, нервната, лимфната система, може да увреди сърцето, ставите, бъбреците, очите, кожата.

Туберкулозният бактерий е облигантен аероб и е устойчив във външна среда, човек се заразява при контакт с болен от туберкулоза по въздушно-капков път. Храчките са силно заразни, тъй като в тях се съдържат милиони бактерии.

Човек може да бъде само носител на инфекцията – да развие латентна туберкулоза. В този случай той не може да заразява други хора, но при определени обстоятелства – при спад на имунната система – латентната инфекция може да се превърне в активна туберкулоза. Латентната туберкулоза не се характеризира с органна патология, клинични, параклинични и лабораторни специфики, тя се открива с пробата на Манту – хиперергичен кожен туберкулинов тест.

Какви видове туберкулоза има? 

От патогенетична гледна точка се разграничават две форми – първични и вторични форми на белодробна туберкулоза.

Първична туберкулоза

Развива се при индивиди, най-често деца и юноши, които не са имали контакт с туберкулозния бактерий до момента. От първичното белодробно огнище или ангажирания лимфен възел М. tuberculosis може да се разпространи по лимфохематогенен път и да достигне до други органи. Може да се наблюдава и хематогенно разпространнеие на микроорганизма както при първична, така и при вторична туберкулоза. При първичните форми има по-разлят характер на инфекцията и може да се дисеминира до няколко органа едновременно. Първичните форми в повечето случаи протичат леко и имат склонност към спонтанно оздравяване (изключение са хематогенно – дисеминираните форми). На мястото на възпалението остават калцификати с дремещи бактерии (латентна туберкулоза), които при определени обстоятелства се реактивират.

Вторична туберкулоза

Развива се при индивиди, които вече са имали контакт с туберкулозния бактерий. Най-често при възрастни в резултат на ендогенна реактивация (активиране на латентна туберкулоза) или екзогенна реинфекция. Екзогенна реинфекция представлява нова експозиция и заразяване отвън, но поради предшестваща среща и съществуващ вече имунен отговор протича като вторична форма. При вторичните форми има склонност към преминаване от по-леки към по-тежки форми и хронифициране с образуване на фиброзни изменения в белите дробове и каверни.

Автор: д-р Юлияна Георгиева

Прочетете за:
Белодробна туберкулоза – клинични форми

Последни публикации