Начало / Актуални теми / Високо кръвно при заболявания на бъбреците – бъбречна хипертония

Високо кръвно при заболявания на бъбреците – бъбречна хипертония

мар. 5, 2019

високо кръвно при заболявания на бъбреците – бъбречна хипертония

Артериалната хипертония (високо кръвно налягане) най-често е есенциална – причината за възникването й е неизвестна. Когато повишеното кръвно налягане се дължи на друго заболяване (напр. бъбречно, ендокринно) се говори за вторична или симптоматична артериална хипертония.

Бъбреците имат водеща роля в регулацията на артериалното налягане. Те участват в поддържането на вътреклетъчния и извънклетъчния течен обем, на електролитния баланс, отделят вазоконстрикторни и вазодепресорни субстанции и хормони (ренин).

Различават се две форми на бъбречна хипертония: ренопаренхимна и реновазална.

Кои бъбречни заболявания причиняват артериална хипертония?

Паренхимни бъбречни заболявания – ренопаренхимна хипертония

В повечето случаи ренопаренхимната хипертония е умерена и по-рядко тежка по степен. Възниква при заболявания, при които се редуцира бъбречния паренхим и се нарушава бъбречната функция. Намалява екскреторната функция на бъбреците, настъпва задръжка на натрий и вода, повишава се обема на циркулиращата кръв, увеличава се сърдечния дебит и се повишава кръвното налягане.

Високо кръвно налягане се установява при следните паренхимни заболявания на бъбреците:

 • остри, подостри и хронични гломерулонефрити

Гломерулонефритите са дифузни, двустранни бъбречни заболявания, при които се засягат предимно гломерулите. Често се предхождат от инфекции, системни заболявания, прием на медикаменти, тумори и др. Освен повишеното кръвно налягане, други симптоми, които могат да се наблюдават при гломерулонефритите са: отоци, хематурия (кръв в урината), протеинурия (наличие на белтък в урината), олигурия (намалено количество на отделяната урина)

 • диабетна нефропатия

Високо кръвно налягане се наблюдава при 75 % от пациентите с диабетна нефропатия, като с прогресиране на заболяването достига и до 100 %. Други чести симптоми са протеинурия, отоци, диабетна ретинопатия.

 • подагрозна нефропатия

При подагра може да настъпи увреждане на бъбреците поради отлагане на кристали от урати и пикочна киселина. Характерни симптоми при подагрозна нефропатия са: хипертония, хематурия и бъбречни колики.

Пиелонефритът е възпалително заболяване на бъбречния паренхим и легенче, което се причинява от редица Грам-отрицателни бактерии. Протича с фебрилитет, болки в кръста, отпадналост, безапетитие, често уриниране, левкоцитурия, бактериурия. При част от пациентите с хроничен пиелонефрит се установява и артериална хипертония.

Високо кръвно налягане се наблюдава при 50 – 75 % от болните с компенсирана бъбречна функция и достига до 85 – 90 % от болните с напреднала бъбречна недостатъчност. Други характерни симптоми са болка в кръста, уголемени бъбреци, хематурия.

 • бъбречна туберкулоза – артериална хипертония се развива рядко, главно при болни с терминална бъбречна недостатъчност.

Заболявания на бъбречните съдове – реновазална хипертония

Реновазалната хипертония се среща често в млада възраст, има остро начало, по-тежка е по степен и често е трудно лечима.

 • стеноза на бъбречната артерия

Това е най-честата причина за реновазална хипертония. Стеноза на бъбречната артерия може да възникне в резултат най-често на атеросклероза и по-рядко на фибромускулна дисплазия. Поради стеснението на бъбречната артерия намалява кръвоснабдяването на бъбрека, повишава се продукцията на ренин, ангиотензин II и алдостерон и се повишава кръвното налягане.

 • аневризма на бъбречната артерия
 • инфаркт на бъбрека в резултат на запушване на бъбречната артерия от ембол или тромб
 • артериит – възпаление на бъбречната артерия при колагенози – полиартериитис нодоза, лупус еритематодес, склеродермия
 • артерио-венозни фистули.

Други причини за бъбречна хипертония са:

 • бъбречни тумори (хипернефром) – артериалната хипертония се дължи на повишена плазмена активност на ренин
 • хипоплазия на единия бъбрек и хипертрофия на другия бъбрек – възможна е ренинзависима хипертония
 • трансплантация на бъбрек – пациентите с трансплантиран бъбрек могат да получат различни усложнения, едно от които е артериална хипертония.

Прочетете за:
Видове артериална хипертония – класификация
Остър гломерулонефрит
Реновазална хипертония – стеноза на бъбречната артерия

Последни публикации