Начало / Актуални теми / Десен бедрен блок – не причинява симптоми

Десен бедрен блок – не причинява симптоми

дек. 13, 2021

десен бедрен блок

Десен бедрен блок на сърцето възниква при нарушаване на провеждането на електрическите импулси в дясното бедро на снопа на Хис. В резултат на това дясната камера се съкращава по-късно от лявата.

Десният бедрен блок е най-честото нарушение на вътрекамерната проводимост. Среща се и при хора със здрави сърца, включително и при деца.

Какви са причините за десен бедрен блок?

Често причината e неизвестна. Възможно е обаче проводната система на сърцето да бъде увредена при редица сърдечни заболявания и състояния. Например при:

 • исхемична болест на сърцето
 • дегенеративни промени в проводната система на сърцето
 • белодробна хипертония
 • белодробна емболия
 • обременяване на дясната камера поради вродени сърдечни пороци
 • кардиомиопатия
 • миокардит
 • сърдечни операции
 • медикаментозна интоксикация
 • хиперкалиемия.

Възбудно-проводна система на сърцето

Електрическите импулси в сърдечния мускул го карат да се съкращава. Тези импулси се генерират и разпространяват по възбудно-проводна система на сърцето. Тя се състои от следните структури:

 • синусов възел – намира се в дясното предсърдие до горната празна вена. В него се генерира електрически импулс. Синусовият възел е нормалният водач на сърдечния ритъм с честото 60 до 100 удара в минута.
 • три предсърдни снопчета (преден, среден и долен интернодален път) – възникналият в синусовия възел възбудния импулс се разпространява в двете предсърдия по тези три снопчета и предизвиква тяхното съкращение
 • атриовентрикуларен възел (AV-възел) – лежи в основата на междупредсърдната преграда над трикуспидалната клапа. В AV-възела възбудният импулс леко се забавя и продължава по снопа на Хис
 • сноп на Хис – върви по предната част на междукамерната преграда. Състои се от дясно бедро, което отива към дясната камера и ляво бедро (с предно и задно клонче), което отива към лявата камера
 • мрежа на Пуркиние – дясното и лявото бедро на снопа на Хис се разпадат в крайната система, наречена мрежа на Пуркиние – клетки, разпръснати в лявата и дясна камера.

При десен бедрен блок е забавено или блокирано провеждането на импулсите по дясното бедро на снопа на Хис. В резултат дясната камера не се съкращава навреме. Възбуждението на дясната камера става със закъснение. Съкратителният импулс се предава от лявата камара, след като тя вече се е съкратила.

Различават се три степени на изразеност на десния бедрен блок:

 • I – непълен – налице е непълно нарушение на проводимостта
 • II – интермитентен – има временно нарушение на проводимостта
 • III – пълен – налице е пълно прекъсване на проводимостта.

Какви са симптомите при десен бедрен блок?

Десният бедрен блок не причинява симптоми. Не се наблюдава нарушение на сърдечния ритъм и на хемодинамиката. Може да има симптоми, характерни за подлежащото сърдечно заболяване.

При пациентите с десен педрен блок при аускултация се установява раздвояване на първи и втори тон поради забавеното съкращение на дясната камера.

Хората може да имат десен бедрен блок от години и да не знаят, докато не се установи на електрокардиограма (ЕКГ).

ЕКГ критерии за десен бедрен блок:

 • разширен QRS комплекс – над 0,12 сек при пълен блок и над 0,10 до 0,12 сек при непълен десен бедрен блок.
 • нацепен QRS комплекс под формата на буквата М в отвеждане V1, V2 (rsR1, rSR1, RsR – форма)
 • увеличено вътрешно отклонение (времето от началото на QRS до началото на най-голямото насочено надолу отклонение) над 0,06 сек във V1-2
 • широк над 0,04 сек S зъбец в отвеждания I, AVL, V5, V6
 • отклонение на електрическата ос надясно
 • снижение на ST-сегмента и отрицателна Т вълна във V1-2

Какво е лечението на десен бедрен блок?

В повечето случаи десният бедрен блок не изисква лечение. При наличие на подлежащо сърдечно заболяване обаче, то трябва да се лекува.