Меню

Ракът на щитовидната жлеза е най-честият от ендокринните карциноми. Рискови фактори за развитието му са: наличие на предшестваща тиреоидна патология, фамилна обремененост за карцином на щитовидната жлеза, облъчвания на шията с йонизиращия лъчения, възраст – под 20 и над 60 години.

Злокачествените тумори на щитовидната жлеза биват няколко типа. Всеки от тях има свои особености в начина на протичане.

Най-чест е папиларният карцином – той има бавна еволюция. Характерен е за детската и младата възраст. Най-често не дава далечни метастази.

Другият вид е фоликуларният карцином – среща се предимно при лица над 40 години. В кратки срокове дава метастази по кръвен път в кости, бял дроб, черен дроб.

Недиференцираният анапластичен карцином е най-злокачествен. Среща се предимно в по-напреднала възраст. Има бърза еволюция, обхваща голяма част от жлезата, инфилтрира околните тъкани и рано дава локални и далечни метастази.

Медуларният карцином се характеризира с повишена продукция на калцитонин. Често се съчетава с туморни процеси в други органи.

Поставянето на диагнозата рак на щитовидната жлеза навреме е изключително важно и за това спомагат следните методи:

  • Анамнеза

Важна при снемането на анамнезата е информацията относно рисковите фактори и наличието на фамилна обремененост. Пациентите могат да не съобщават за оплаквания, тъй като карциномът обикновено протича безсимптомно. Когато туморът нарасне могат да се появят симптоми на компресия – затруднено дишане, промяна в гласа, трудно преглъщане, може да се появи симптом на Claude-Bernard-Horner (птоза, миоза, енофталм). В напредналите стадии общото състояние се влошава, пациентите са отпаднали и отслабват на тегло.

  • Физикално изследване

При палпация на щитовидната жлеза се установява възел с различна големина, който е плътен, с неравни очертания, лошо отграничен от околната тъкан и обикновено неболезнен. При прегледа също така може да се установят и увеличени шийни лимфни възли.

  • Лабораторни изследвания

Кръвните изследвания спомагат да се определи функцията на щитовидната жлеза. За целта се изследват нивата на тиреоидните хормони – Т3 и Т4, както и ТСХ. Обикновено състоянието е еутиреоидно, освен ако карциномът не е възникнал на фона на друг процес, променящ функцията на жлезата. Изследва се и титърът на тиреоидните антитела, но те нямат диагностична стойност, освен за изключване на съпътстващ процес.

При някои видове карциноми в диагностичния процес се използват туморни маркери : тиреоглобулин (при диференцирани варианти), калцитонин (при медуларен карцином), цитокератин (при анапластичен карцином).

  • Ехография на щитовидната жлеза

Чрез нея се определя формата, големината и разположението на жлезата. Могат да се визуализират възлести формации, както и увеличени лимфни възли. При установяването на възли в щитовидната жлеза трябва да се обърне внимание на някои ехографски характеристики, които насочват към малигненост: неправилната форма, нерезките очертания, наличието на точковидни калцификати, предимно хипоехогенна нехомогенна структура. Тези белези не са категорични за поставянето на диагнозата.

  • Тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ)

Извършва се винаги при съмнение за малигненост. Това е най-ефективният предоперативен метод за разграничаване на злокачествени от доброкачествени възли. При тази техника под ехографски контрол тънка, куха игличка се въвежда в масата, от която трябва да се вземат клетки за микроскопско изследване.

  • Тиреосцинтиграфия (ТСГ)

В повечето случаи показва наличието на ‘‘студена зона“ с неравни контури. Някои от карциномите –например фоликуларният каптират йод, т.е. изявява се изо- или дори хиперкаптиращ участък на мястото на възела.

  • КТ и ЯМР – извършват се с цел търсене на метастази.

Прочетете за:
Сцинтиграфия на щитовидната жлеза

  • ПОСЛЕДВАЙ НИ!

  • Съдържанието на този уеб сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията с лекар. По въпроси, свързани с Вашето здраве винаги се съветвайте с личният си лекар или друг медицински специалист.
© 2006-2020 Ars Medica.bg Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане, променяне, публикуване на част или цялото съдържание на този сайт без предварително писменно разрешение от Ars Medica.bg е забранено Сайтът е изработен от Ait-WebDesign.com