Начало Актуални теми Как се диагностицира пернициозна анемия?

Как се диагностицира пернициозна анемия?

диагноза на пернициозна анемия
диагноза на пернициозна анемия

Пернициозната анемия е заболяване, което се дължи на липса на специален гастромукопротеин (наречен вътрешен фактор), който е необходим за нормалната резорбция и обмяна на витамин В12. Витамин В12 постъпва в организма чрез храната като най-богати са следните продукти: месо, мляко, яйца и др. Нормално попадайки в стомаха, витамин В12 се свързва с този протеин (вътрешен фактор), който се произвежда от специфични клетки на стомашната лигавица (париетални клетки). Образува се комплекс между витамина и специалния гастромукопротеин, който се придвижва до тънкото черво и след това попада в кръвообращението. Най-честата причина за нарушена секреция на гастромукопротеина е атрофия на стомашната лигавица, а в резултат на това е невъзможно усвояването на витамин В12.

Липсата на витамин В12 води до нарушен синтез на ДНК в клетките. Поради това те не могат да се развиват нормално. Нарушава се производството на червени кръвни клетки (еритроцити), засегнати са и клетките на стомашно-чревния тракт, езика, косата, ноктите. Смутена e и синтезата на миелин и като последица се появява неврологична симптоматика.

Диагнозата пернициозна анемия се поставя с помощта на следните методи:

Анамнеза – чрез разпит на пациента лекарят получава информация за оплакванията му. Клиничната изява на пернициозна анемия се характеризира с дълъг предшестващ безсимптомен период. Симптомите свързани с анемията включват: лесна уморяемост, отпадналост, сърцебиене, задух. От страна на стомашно-чревния тракт се появяват оплаквания като нарушен апетит, парене и болки в езика, затруднено преглъщане. Неврологичната симптоматика се изразява в  изтръпвания на крайниците, смущения в походката, депресивни състояния.

Физикален статус – при прегледа на пациента се забелязват бледа кожа и лигавици, като може да е налице и субиктер. Наблюдава се зачервен и полиран език (т.н. Хънтеров глосит), както и разязвявания на устната лигавица. От неврологичния статус могат да бъдат установени смутена вибрационна и позиционна сетивност, както и патологични рефлекси.

Лабораторни изследвания – от пълната кръвна картина (ПКК) се установява хиперхромна, макроцитна анемия – ниски стойности на еритроцитите, хемоглобина и хематокрита, а повишени MCV (среден обем на еритроцитите ) и МCH (концентрация на хемоглобина в еритроцита). Намален е броят на ретикулоцитите (ретикулоцитопения), което е израз на неефективна еритропоеза. Възможно е и лекостепенно понижение на тромбоцитите.

От бихимичните тестове се установяват повишен общ и индиректен билирубин, повишено серумно желязо и ЛДХ (констелация за лека хемолиза). Понижено е серумното ниво на вит.В12.

Миелограма – открива се т.нар. ,,син костен мозък‘‘. Образуват се голям брой мегалобласти (клетки с по-обилна цитоплазма и големи ядра). Нормално съотношението грануло-/еритропоеза е 3:1 , а тук е почти 1:1, поради еритробластна хиперплазия. Има дисоциация в узряването на ядрото и цитоплазмата – ядрото остава незряло спрямо напълно зрялата цитоплазма.

Тест на Shilling – чрез него се регистрира степента на резорбция като се използва радиоактивен вит.В12. При пернициозна анемия след 24 часа се отделя само 2% вит. В12 с урината или липсва излъчване, докато нормално отделянето е около 10-30%.

Фиброгастроскопия – извършва се с цел доказване атрофия на стомашната лигавица и изключване на преканцерози или малигнен процес. Необходимо е и изследване на туморни маркери СА 19-9, СЕА.

Автор: д-р Николета Кочанова

Прочетете за:
Пернициозна анемия