Начало / Актуални теми / Как се диагностицират туморите на пикочния мехур?

Как се диагностицират туморите на пикочния мехур?

ное. 12, 2018

диагностицират туморите на пикочния мехур

Поставянето на диагнозата на туморите на пикочния мехур не представлява трудност. Ранното диагностициране на заболяването повишава значително шансовете за успешно лечение.

Как се диагностицират туморите на пикочния мехур?

Методите, които се използват за диагностициране на туморите на пикочния мехур са:

Анамнеза

При разпита на пациента лекарят получава информация за оплакванията на болния (например поява на кръв в урината), за наличието на наследствена обремененост, за въздействието на вредни химични вещества, за дългогодишно тютюнопушене, за прекарани паразитози (например шистозомиаза) и др.

Физикално изследване

Физикалното изследване има сравнително малки възможности. Чрез палпация може да се установи плътна туморна маса над симфизата, инфилтрираща околните тъкани, увеличени ингвинални лимфни възли. Това е възможно при големи и инфилтративни тумори.

Лабораторни изследвания

При изследване на кръвта може да се установи анемия, ускорена СУЕ, повишени стойности на уреята и креатинина, понижен албумин, повишена алкална фосфатаза и др.

При изследване на урината може да се установи: протеинурия, еритроцитурия до хематурия, левкоцитурия до пиурия, бактериурия.

Цитологично изследване на урината

При това изследване се търсят ракови клетки в урината. Положителните цитологични резултати имат голяма диагностична стойност, но фалшиво отрицателните резултати компроментират ранната диагноза.

Цитологичното изследване е подходящо по-скоро за скрининг тест при проследяване на вече лекувани тумори за рецидиви, отколкото за откриване на първичен тумор.

Туморни маркери

Има създадени някои по-нови тестове, които търсят вещества в урината, показващи наличие на рак на пикочния мехур. Например откриване на субстанция наречена антиген на туморите на пикочния мехур (BTA). Откриване на протеин, наречен NMP22 в урината, който е във висока концентрация при пациенти с рак на пикочния мехур.

Ултразвуково изследване

Ултразвуковото изследване е най-ефективно при откриване на тумори с размери над 1 см, растящи към кухината на пикочния мехур. Чрез това изследване не могат да се открият инфилтративните тумори (растат в стената на пикочния мехур).

Интравенозна пиелография с десцендентна цистография

При това изследване венозно се инжектира контрастно вещество, което преминава през бъбречните чашки и легенче, след това през уретерите и достига пикочния мехур. Прави се рентгенова снимка на пикочния мехур (цистография), на която може да се визуализира тумора.

Компютърна томография (скенер) и ядрено-магнитен резонанс на пикочния мехур

Тези неинвазивни образни изследвания дават ценна информация за стадия на туморния процес. Точно се определя разпространението на тумора в пикочния мехур, в съседните тъкани и органи, в регионалните лимфни възли и в далечни органи.

Цистоскопия

Цистоскопията има водеща роля в диагностиката на туморите на пикочния мехур. При това изследване през уретрата в пикочния мехур се въвежда цистоскоп (тънка тръба с камера) и се извършва оглед на пикочния мехур. Определя се размера и локализацията на тумора, промените в околната лигавица.

Може да се вземе материал от съмнителните участъци за биопсично изследване. Определя се хистологичния вид на тумора, степента му на диференциация.

Други инвазивни изследвания, които могат да се използват за диагностицирането на туморите на пикочния мехур са:

  • Тазова артериография – дава информация за стадия на тумора
  • Трансуретрална и трансректална ехография
  • Тазова флебография и лимфография – рядко се използват
  • Асцендентна цистография – контрастното вещество се въвежда с катетър.

Прочетете за:
Цистоскопия
Венозна (екскреторна) урография