Начало / Актуални теми / Есенциален тремор – треперене на ръцете

Есенциален тремор – треперене на ръцете

ян. 20, 2020

есенциален тремор

Есенциалният тремор е най-честото моносимптомно (липсват други неврологични симптоми) хиперкинетично двигателно нарушение. Описан е от Минор през 1930 г. Налице е бавно прогресиращ тремор на ръцете, който се появява при задържането им в определено положение (напр. изпъване на ръцете напред) и/или при извършване на целенасочено движение.

Есенциалният тремор се среща в около 5 % от населението и може сериозно да наруши двигателната активност на болния.

Различават се три типа есенциален тремор:

  • фамилен – започва около 20-годишна възраст, унаследява се по автозомно-доминантен път
  • спорадичен – започва след 40-годишна възраст
  • сенилен – започва след 65-годишна възраст.

Какви са причините за есенциален тремор?

Причината за възникването на есенциален тремор все още не е изяснена. Известни са три хромозомни локуса, но отговорният ген все още не е открит.

Таламусът и малкият мозък са мозъчни структури, които контролират мускулните движения. При нарушаване на тяхната функция възниква абнормна електрическа активност, която причинява тремор.

Характеристика на есенциалния тремор

Есенциалният тремор започва първо в доминантната ръка, а по-късно се появява и в другата ръка. Засяга предимно дисталните мускулни групи. Изразява се в неволево, ритмично треперене на ръцете.

Есенциалният тремор може да бъде от постурален тип (при запазване на определена позиция) или да се появява при извършване на насочено движение (интенционен тремор).

Есенциалният тремор най-ясно се изявява при извършване на прецизни, насочени движения, например при хранене, пиене от чаша, гримиране, връзване на обувки, писане.

Треморът се засилва при повишаване на вниманието, при психоемоционален стрес, при много ниска или висока температура и се потиска от прием на алкохол.

Треморът може да се появява от време на време или да бъде постоянен, може да бъде лек, незначителен или тежък, затрудняващ иззвършването на нормалните ежедневни дейности.

Може да има тремор на главата (поклащане на главата), устните, брадичката, гласните струни (затруднява говора), рядко се засягат краката.

Есенциалният тремор прогресира много бавно, като с времето честотата му намалява, но амплитудата му нараства.

Как се поставя диагнозата есенциален тремор?

За диагностицирането на есенциалния тремор допринасят:

  • данните от анамнезата – често болните съобщават, че един от родителите им също има тремор
  • физикалния преглед – изследване на неврологичен статус (мускулен тонус, рефлекси, чувствителност, координация), лекарят може да ви накара да задържите ръцети си напред, да пиете от чаша, да пишете, да нарисувате спирала и др.
  • ЕМГ – чрез електромиографското изследване се определя честотата и амплитудата на тремора. Есенциалният тремор е с честота 6-8 Hz и синхронна активност (тип А) или алтернираща активност (тип В). Болните от тип В могат да развият по-късно Паркинсонов синдром.

Кампютърна томография и ядрено-магнитен резонанс могат да се извършат с цел изключване на друга причина за тремора.

Есенциалният тремор трябва да се разграничи от:

  • усилен физиологичен тремор – наблюдава се при преумора, страх, абстиненция, тиреотоксикоза, хипогликемия, прием на някои медикаменти, прием на напитки, съдържащи кофеин
  • Паркинсонов тремор – характерно за него е, че се появява в покой, болните имат повишен мускулен тонус, забавени движения. Паркинсоновият тремор са повлиява от антихолинергични средства и леводопа.

Какво е лечението при есенциален тремор?

За лечение на есенциален тремор се прилагат главно Пропранолол (Propranolol) и Примидон (Primidone). Известен ефект имат и Gabapentin, Clonazepam, Topiramate, Amantadine.

В случаите, в което треморът затруднява значително двигателната активност на пациента може да се приложат хирургични методи – стереотаксична таламотомия, електростимулация на вентралното интрамедиално ядро (чрез електроди, поставени в таламуса се блокират нервните импулси, които причиняват тремора).

Инжектиране на ботулинов токсин може да помогне при тремор на главата, на гласните връзки. Подобрение на състоянието настъпва за около 3 месеца.

Прочетете за:
Тремор