Начало / Актуални теми / Засягане на нервната система при лупус еритематодес – невролупус

Засягане на нервната система при лупус еритематодес – невролупус

апр. 22, 2019

невролупус

Системният лупус еритематодес е възпалително колагенно заболяване, при което се засягат много органи. Характеризира се с развитие на васкулит на малките артерии и артериоли поради отлагане на имунни комплекси в съдовата стена. Боледуват много по-често жени в млада възраст.

Причината за заболяването е неизвестна. Важна роля има генетичната предиспозиция, която предразполага към нарушения в имунната система. Фактори, отключващи заболяването са например вируси, токсини, някои медикаменти, стрес и др.

Образуват се автоантитела и имунни комплекси, които се отлагат в стената на съдовете. Развива се васкулит на малките съдове, задебеляване на съдовата стена.

Нервната система може да се засегне първично, като в този случай се говори за невролупус, но често се засяга вторично от увреждането на други органи от основното заболяване. Например, тромбоемболи при ендокардит на Libman-Sacks, артериални и венозни тромбози с множество малки инфаркти при антифосфолипиден синдром, кръвоизливи при тромбоцитопения или при съпътстваща бъбречна хипертония. Могат да се развият и инфекции на ЦНС (централна нервна система) поради имунен дефицит.

При лупус еритематодес най-често се засягат сърцето (перикардит, ендокардит, миокардит), ставите (артрит), бъбреците (лупусна нефропатия), белия дроб (лупусен пневмонит), нервната система (невролупус, лупусна невропатия) и др.

Неврологични симптоми се установяват при около 60 % от пациентите с лупус еритематодес.

Кои са най-честите неврологични симптоми при лупус еритематодес?

При лупус еритематодес може да се увреди както централната, така и периферната нервна система.

Най-често се засяга ЦНС, като може да се наблюдават следните симптоми:

  • лупусно главоболие – има характеристиките на мигренозно главоболие. Често не се повлиява дори от наркотични аналгетици.
  • симптоми на менингорадикулерно дразнене поради засягане на менингеалните съдове
  • епилептични пристъпи, които често са генерализирани
  • хорея, атетоза, хемибализъм
  • мозъчни кръвоизливи – могат да бъдат интрацеребрални, субарахноидни, субдурални

Мозъчните кръвоизливи възникват поради руптура на микроаневризми или вторично, поради бъбречна хипертония или тромбоцитопения (понижени тромбоцити).

Наблюдава се разнообразна огнищна неврологична симптоматика в зависимост от засегнатата област. Проявява се например с хемипареза, хемианопсия, афазия, атаксия, стволови и други симптоми.

При почти половината от пациентите е налице дифузна енцефалопатия. Наблюдават се множество когнитивни и психични симптоми

  • нарушение на паметта
  • обърканост, делир, халюцинации
  • поведенчески синдром с депресия и тревожност
  • деменция.

При лупус еритематодес може да се засегне и гръбначния мозък вследствие развитие на трансверзален миелит. Проявява се с парализа на долните крайници, намалена чувствителност, тазово-резервоарни нарушения.

Засягане на черепномозъчните (краниални) нерви – краниална невропатия

Най-често се засягат зрителния нерв (n. opticus), троичния нерв (n. trigeminus) и лицевия нерв (n. facialis). Могат да се наблюдават следните симптоми – понижаване или загуба на зрението, оток на папилата, нистагъм, птоза на клепачите, шум в ушите, световъртеж, деформация на лицето.

Засягане на периферните нерви – периферна невропатия

Засягането на периферната нервна система се изявява с множествени мононеврити, синдром на Guillain-Barre. Болните могат да се оплакват от изтръпване, мравучкане на крайниците, намалена чувствителност, болка, мускулна слабост, невъзможност за извършване на движение.

Прочетете за:
Лупусна нефропатия – увреждане на бъбреците при лупус
Как лупус еритематодес засяга белите дробове