Начало / Актуални теми / Инфаркт на бъбрека – причини, симптоми, лечение

Инфаркт на бъбрека – причини, симптоми, лечение

дек. 10, 2019

инфаркт на бъбрека

Инфаркт на бъбрека възниква при прекъсване на нормалното кръвоснабдяване на част или на целия бъбрек. Тъй като основната клинична проява при бъбречен инфаркт е болка в кръста, която може да имитира други състояния като бъбречнокаменна болест и пиелонефрит, диагнозата често се пропуска или забавя.

Бъбречен инфарк се наблюдава най-често при хора над 60-годишна възраст, при които има повишен риск от тромбоемболизъм.

В зависимост от локализацията, инфарктът на бъбрека се подразделя на артериален (исхемичен) и венозен (хеморагичен).

Какви са причините за инфаркт на бъбрека?

Двете основни причини за исхемичен бъбречен инфаркт са тромбоемболия и по-рядко тромбоза на бъбречната артерия. Тромбоемболите обикновено произхождат от тромб в сърцето или аортата, а тромбозата на бъбречната артерия се дължи онсновно на повишена съсирваемост на кръвта (хиперкоагулация) или нараняване на бъбречната артерия.

Повишен риск от развитие на бъбречен инфаркт се наблюдава при:

 • предсърдно мъждене
 • ревматична митрална стеноза
 • миокарден инфаркт
 • септичен ендокардит
 • полицитемия вера
 • травми на бъбрека и бъбречните съдове
 • аневризма на бъбречната артерия
 • шоково състояние
 • синдром на Марфан, синдром на Елерс Данлос и др.

Хеморагичен бъбречен инфаркт може да възникне при тромбоза на бъбречната вена. Често се свързва с нефротичен синдром, първични нарушения в кръвосъсирването, злокачествени бъбречни тумори, външна компресия, травми и др.

Какви промени настъпват при инфаркт на бъбрека?

Тромбоемболът или тромбът причинява частично или пълно запушване на бъбречната артерия или на нейните по-малки клонове. В резултат се нарушава кръвоснабдяването на бъбречния паренхим. В засегнатият участък настъпва исхемия и некроза, а по-късно се оформя цикатрикс.

Какви са симптомите при инфаркт на бъбрека?

Малките бъбречни инфаркти често са безсимптомни и се откриват по-късно при образно изследване. При по-голям инфаркт, пациентите имат остра болка в областта на кръста, повишена температурата с втрисане, гадене, повръщане. Количеството на отделената урина може да бъде намалено до анурия, налице е хематурия (кръв в урината), протеинурия (белтък в урината). При някои пациенти с остър бъбречен инфаркт се наблюдава повишаване на кръвното налягане. При болни с двустранен бъбречен инфаркт настъпва значително увреждане на бъбречната функция.

Как се поставя диагнозата инфаркт на бъбрека?

При съмнение за инфаркт на бъбрека се прилагат следните изследвания:

 • лабораторни изследвания – специфичен признак е повишаването на трансаминазите и лактатдехидрогеназата (ЛДХ), установяват се още повишени левкоцити, повишен креатинин, наличие на протеинурия, хематурия
 • ехография на бъбреците, доплер ехография на бъбречните съдове – установява се зона с намалено кръвоснабдяване
 • компютърна томография на бъбреците – установява се клиновиден участък с намалена плътност
 • бъбречна ангиография – засегнатият участък се вижда като аваскуларна зона с конусовидна форма.

Бъбречният инфаркт трябва да се отдиференцира от нефролитиаза, остър пиелонефрит, рак на бъбрека.

Какво е лечението?

За лечение на бъбречен инфаркт се прилагат антикоагуланти, аналгетици, антихипертензивни средства. Когато настъпилите изменения са слабо изразени може да се проведе органосъхраняваща операция – тромбектомия с или без ангиопластика. При тежки случаи се извършва оперативно лечение – нефректомия.