Начало / Актуални теми / Какви хормони се образуват в бъбреците? Ендокринна функция на бъбреците

Какви хормони се образуват в бъбреците? Ендокринна функция на бъбреците

апр. 1, 2019

какви хормони се образуват в бъбреците

В бъбреците се произвеждат хормони с разнообразни функции, които участват в регулацията на притока на кръв към бъбреците и артериалното кръвно налягане, в синтеза на еритроцити, в калциево-фосфорната обмяна и др.

Хормони, продуцирани от бъбреците са например: активната форма на витамин D3 (1,25-дихидроксихолекалциферол), еритропоетин, уродилатин, бъбречни ендотелини, бъбречни кинини, бъбречни простагландини и др.

Какви хормони се образуват в бъбреците?

Бъбреците продуцират следните хормони:

Еритропоетин

Еритропоетинът представлява гликопротеин, който се синтезира от интерстициалните клетки в бъбречната кора. Той стимулира еритропоезата – образуването на червени кръвни клетки (еритроцити) в костния мозък. Основният стимул за секреция на еритропоетин е хипоксията – понижаването на парциалното налягане на кислород в тъканите.

При хронична бъбречна недостатъчност секрецията на еритропоетин е намалена и се развива анемия. За лечението й се използва синтезиран човешки рекомбинантен еритропоетин.

Ренин

Ренинът е белтък, който се образува в миоепителните клетки на аферентната артериола на юкстагломеруларния апарат и представлява протеолитичен ензим. Той играе важна роля в хормоналната система ренин-ангиотензин-алдостерон, която участва в регулацията на кръвното налягане.

Когато притокът на кръв към бъбреците намалее клетките на бъбречния юкстагломеруларен апарат започват да синтезират ренин. Ренинът представлява ензим, който превръща произведения в черния дроб ангиотензиноген в ангиотензин I. Под действието на ангиотензин конвертиращия ензим ангиотензин I се превръща в ангиотензин II, който стимулира синтеза на алдостерон от кората на надбъбреците. Ангиотензин II причинява мощна вазоконстрикция (свиване на съдовете) и бързо повишава артериалното кръвно налягане.

Секрецията на ренин се стимулира от редица фактори, например: понижено вътребъбречно перфузионно налягане, намалена концентрация на натриеви и хлорни йони в течността, достигаща макула денса на дисталните извити каналчета, повишен тонус на симпатикуса, намален екстрацелуларен обем.

Активен витамин D3 (калцитриол)

Приетият с храната или образуван в кожата провитамин Д се хидроксилира в черния дроб до 25-хидроксихолекалциферол, а след това в бъбреците до 1,25-дихидроксихолекалциферол, който е биологично активната форма на витамин Д (калцитриол).

Витамин Д засилва чревната абсорбция на калций и фосфати, ускорява костната минерализация и потиска секрецията на паратхормон. При дефицит на витамин Д при децата се развива рахит, а при възрастните остеомалация и остеопороза. При хипервитаминоза Д се образуват калцификати в меките тъкани и камъни в бъбреците.

Простагландини

Простагландините (ПГ) са група от биологично активни липидни съединения, наречени ейкозаноиди. Синтезират се в бъбреците и други органи от арахидонова киселина. Действията на простагландините са толкова различни, колкото и местата на производството им.

За бъбреците най-голямо значение имат ПГЕ2, който се образува в бъбречната медула, ПГF2, който се образува в гломерулите и простациклин, който се образува в епитела на кръвоносните съдове.

ПГЕ2 разширява бъбречните кръвоносни съдове, докато ПГF2 ги свива. Бъбречните простагландини потискат натриевата реабсорбция в дисталните бъбречни тубули и увеличават натриевата екскреция и количеството на отделената урина, стимулират секрецията на ренин.

Кинини

Кинините са група пептиди, които се формират от плазмените кининогени под влияние на ензима каликреин. В бъбреците под действието на каликреина се образува лизил-брадикинин. Брадикининът има мощен вазодилататорен ефект – разширява кръвоносните съдове и понижава кръвното налягане. Освен това увеличава екскрецията на натрий с урината и има изразен диуретичен ефект. Каликреин-кининовата система в бъбреците играе важна роля в регулацията на артериалното кръвно налягане.

Ендотелини

В бъбреците ендотелини се синтезират не само от ендотелните клетки, но и от гломерулните епителни клетки, мезангиалните клетки, тубулните епителни клетки. От трите изоформи на ендотелините в бъбреците се образува ЕТ-1 и в по-малко количество ЕТ-3.

ЕТ-1 има диуретичен и натриуретичен (увеличава екскрецията на натрий с урината) ефект, потиска секрецията на ренин и алдостерон.

Уродилатин

Уродилатинът принадлежи към групата на натриуретичните пептиди. Синтезира се в епителните клетки на дисталните извити каналчета. Уродилатинът предизвиква вазодилатация, увеличава количеството на отделената урина и натриевата екскреция с урината, потиска ефекта на ангиотензин II и на алдостерона.

Прочетете за:
Анатомия на бъбрек