Начало / Актуални теми / Как се диагностицира рак на стомаха?

Как се диагностицира рак на стомаха?

ян. 13, 2020

диагностицира рак на стомаха

Ракът на стомаха е един от най-честите тумори. Обикновено се изявява след 50-60-та година от живота. Мъжете боледуват по-често. Най-честият вид рак на стомаха е аденокарциномът. Той започва в жлезистата тъкан, която покрива вътрешността на стомаха.

Най-голямо значение за развитието му се отдава на начина на хранене и преканцерозите. Прекомерната консумацията на пушени, пържени, силно солени, бедни на витамини и белтъци храни оказва неблагоприятно влияние върху здравето.

Рискови фактори са още: тютюнопушенето, алкохола и генетичната предразположеност – смята се, че носителите на кръвна група А имат по-висок риск за развитието на стомашен карцином.

Към преканцерозите на стомаха се отнасят: аденоматозният тип полипи, хроничният атрофичен гастрит, пернициозната анемия, хроничният антрум гастрит с интестинална метаплазия и болестта на Menetrier.

Как се диагностицира рак на стомаха?

За поставяне на диагнозата рак на стомаха се използват няколко метода:

Анамнеза

Симптоматиката, за която съобщават пациентите в началото е неспецифична. Възникват симптоми от общ характер – слабост, лесна уморяемост и немотивирано намаляване на тегло. Към тях се прибавят и изявите на стомашен дискомфорт: гадене, горчив вкус в устата, тежест, усет на пълнота и разпъване в горната част на корема и неясни епигастрални болки. Настъпват промени в апетита – бързо насищане при хранене, а удоволствието от любимите храни и напитки изчезва.

Клиничната картина на заболяването зависи и от локализацията на процеса. Ракът на фундуса на стомаха се отнася към т.нар. неми локализации и рядко се диагностицира навреме. Ракът на кардията се представя с дисфагия. А когато е разположен на изхода на стомаха проявите включват: лош дъх в устата, тежест след нахранване и упорити повръщания дори на остатъци от приета преди няколко дни храна.

Физикален статус

Може да се установят бледи кожа и лигавици, поради развила се анемия, която обикновено се отдава на окултни кръвоизливи. При напреднало заболяване може да има и лимфаденопатия: увеличени супраклавикуларни лимфни възли (жлеза на Вирхов), увеличени периумбиликални лимфни възли (нодули на сестра Мари Джозеф).

Образни изследвания:

Ендоскопия с целенасочена биопсия – основен метод за поставяне на диагнозата. Прави  се оглед за промени в гънките на стомаха, изменения в цвета на лигавицата или нарушения в нейната цялост. От всички съмнителни участъци се вземат биоспии (биопсията е отстраняването на малко количество тъкан за изследване под микроскоп).

Ендоскопски ултразвук – този тест е подобен на ендоскопия, но гастроскопът има малка ултразвукова сонда в края. Ултразвуковото изображение на стената на стомаха помага на лекарите да определят до каква степен ракът се е разпространил в стомаха и близките лимфни възли, тъкани и органи, като черния дроб или надбъбречните жлези.

Рентгеново изследване – чрез него също могат да бъдат визуализирани различни морфологични промени като дефекти в изпълването на стомаха, ракова ниша, пилорна стеноза, промени в лигавичния релеф и формата на стомаха.

Компютърна томография (КT или КAТ). Компютърната томография или скенерът е неинвазивно медицинско изследване, при което с помощта на рентгенови лъчи и компютърна обработка се изгражда детайлен триизмерен образ на различни органи или анатомични зони на човешкото тяло. Съответно могат да се получат данни при съществуващ процес в стомаха.

Позитронна емисионна томография PET (ПЕТ) – при това изследване малко количество радиоактивна глюкоза се инжектира в тялото на пациента. Тя се поглъща от клетките, които използват най-много енергия. Тъй като ракът е склонен да използва енергията си активно, той абсорбира повече от радиоактивната глюкоза. Скенерът след това регистрира поглъщането на това вещество в тялото и показва зоните, в които то се е натрупало най-много.

Лапароскопия

Представлява малка операция, при която хирургът вмъква тънка, осветена, гъвкава тръба, наречена лапароскоп, в коремната кухина. Използва се, за да се установи дали ракът се е разпространил в лигавицата на коремната кухина или черния дроб.

Изследване на туморни маркери

Най-висока специфичност при стомашния карцином показват карбоанхидратните антигени: СА 72-4 и СА 19-9. Туморните маркери се използват предимно за контролиране на процеса следоперативно.

Автор: д-р Николета Кочанова

Прочетете за:
Карцином на стомаха
Гастроскопия