Начало / Актуални теми / Как се диагностицира хипопаратиреоидизъм?

Как се диагностицира хипопаратиреоидизъм?

дек. 12, 2019

как се диагностицира хипопаратиреоидизъм

Хипопаратиреоидизмът е заболяване, предизвикано от частично до пълно отпадане на функцията на паращитовидните жлези. Най-честата причина за това състояние са оперативните намеси в шийната област.

Липсата на паратхормон довежда до смущения в метаболизма на калция и фосфора в костите, в червата и бъбреците. Те имат като последствие намаляване серумното ниво на калция и особено на неговата йонизирана част и повишаване серумното ниво на фосфора.

Как се диагностицира хипопаратиреоидизъм?

За поставяне на диагнозата хипопаратиреоидизъм се използват следните методи:

Анамнеза

Важен е разпитът на болния за наличието на близки с подобни оплаквания и заболяване, както и за прекарани оперативни интервенции. Пациентите могат да съобщават за мравучкания по върха на пръстите и изтръпване на крайниците. Парестезиите са белег на предразположеност към тетания – състояние на спонтанна мускулна контракция.

Според проявите тетанията бива манифестна и латентна. При манифестната тетания се наблюдават гърчове. Те обикновено възникват след провокация от различни стимули. Тетаничните гърчове могат да засегнат отделни мускулни групи, най-рано се засяга ръката с карпален спазъм. Гърчовете са с различна продължителност.

По време на пристъпа могат да бъдат ангажирани междуребрените мускули и диафрагмата, което да доведе до затруднения в дишането. При латентната тетания има повишена нервно-мускулна възбудимост, но не възникват спонтанно гърчове. От очните прояви при хипопаратиреоидизма най-честа е катарактата. Други промени са сухотата на кожата и лесната чупливост на ноктите.

Физикален статус

При прегледа се използват няколко похвата за откриване на лантентна тетания:

симптом на Chvostek – при почукване с пръст или с перкуторно чукче пред външния слухов проход се получава трепкане на мускулатурата на съответната половина на лицето (потрепване на устен ъгъл, ноздра и клепач);

симптом на Trousseau – на мишницата се поставя сфигмоманометър и се напомпва до налягане, превишаващо систолното с 10-15mm Hg в продължение на 3 мин – при положителен тест се наблюдава акушерска ръка;

симптом на Schlesinger – педален спазъм при сгъване на крака в тазобедрената става с изпънат в коляното крак.

Лабораторни изследвания

Диагнозата се подкрепя с установяването на ниски нива на калций в кръвта (хипокалциемия) и ниски нива на магнезий, а фосфатите са повишени (хиперфосфатемия). В урината е налице хипокалциурия и хипофосфатурия – понижаване на уринното отделяне на калций и фосфор.

Установява се понижено ниво на паратхормона в серума.

При съмнение за наличие на псевдохипопаратиреоидизъм се провежда тестът на Ellesworth-Howard. Провежда се със синтетичен или рекомбинантен паратхормон. При истинския хипопаратиреоидизъм се стига до покачване на фосфатите в урината. При псевдохипопаратиреоидизъм липсва отговор.

Електрокардиография (ЕКГ)

Установят се промени на ЕКГ – удължен QT-интервал.

Ехография на щитовидната и паращитовидните жлези.

Автор: д-р Николета Кочанова

Прочетете за:
Хипопаратиреоидизъм
Паратиреоиден хормон