Начало / Актуални теми / Как се диагностицира язвената болест?

Как се диагностицира язвената болест?

окт. 23, 2018

как се диагностицира язвената болест

Язвената болест представлява хронично заболяване, при което в стомаха или дванадесетопръстника (дуоденума) възниква язвен дефект. Дуоденалната язва се среща 4 пъти по-често от стомашната язва, като боледуват по-често мъже в млада и средна възраст.

Стомашните язви се локализират най-често по малката кривина в областта на incisura angularis, а дуоденалните в около 95 % се разполагат по предната стена на началната горна част на дванадесетопръстника – булбус дуодени.

Как се диагностицира язвената болест?

За диагностицирането на язвената болест допринасят следните изследвания:

Данни от анамнезата

При разпита на болния лекарят може да получи информация за наличието на вредни навици – пушене, злоупотреба с алкохол, продължителен прием на нестероидни противовъзпалителни средства, за наличието на стресови фактори. Пациентът дава подробно описание на оплакванията си и най-вече на болката – сила, продължителност, локализация, повлияване от прием на храна.

Физикално изследване

Данните от физикалното изследване са оскъдни. Често пациентите са с ниско кръвно налягане и забавена сърдечна дейност. При палпация в епигастриума може да се открие болезненост.

Лабораторни изследвания

Рутинните кръвни и биохимични показатели не показват отклонения при неусложнена язвена болест. Анемия се установява при наличие на кръвотечение. Ускорена СУЕ, повишени левкоцити и фибриноген може да има при пенетрация на язвата.

Повишени стойности на гастрин се установяват главно при множествени язви при синдрома на Цьолингер – Елисон.

При язва на дуоденума и на пилора е повишена стомашната киселинност, а при стомашна язва е нормална или намалена.

За поставянето на диагнозата стомашна язва или дуоденална язва най-голямо значение имат ендоскопското изследване (гастроскопия) и рентгеновото изследване. Въпреки че ендоскопското изследване превъзхожда рентгеновото, те не трябва да се противопоставят, а при нужда да се допълват.

Езофагогастродуоденоскопия с биопсия и хистологично изследване

Ендоскопското изследване е метод на избор при диагностициране на язвената болест и първо трябва да се започне с него. То е безопасно изследване и поставя диагнозата при 95 % от болните.

Процедурата се извършва с помощта на ендоскоп, който има камера и дава възможност за оглед на вътрешните стени на хранопровода, стомаха и дуоденума. Чрез гастродуоденоскопията се установява язвената ниша, а също и налични възпалителни промени.

Ендоскопското изследване се съчетава с вземане на биопсичен материал за хистологично изследване с цел изолиране на Helicobacter pylori и отхвърляне на стомашен карцином.

Рентгеново изследване

Провежда се контрастно рентгеново изследване, като пациента приема контрастното вещество (бариева каша) през устата, след което се правят рентгенографии. При наличие на язвен дефект се установяват следните рентгенологични признаци:

  • язвената ниша се представя като контрастно депо
  • при хронична язва лигавичните гънки са радиално насочени към нея (като спици на колело)
  • индиректен признак е спастичното придърпване на част от голямата стомашна кривина срещу язвения дефект – „язвен показалец“.

Диагностициране на инфекцията с Helicobacter pylori

Хеликобактер пилори има важна роля за възникването на язвената болест. Той се открива при повечето пациенти, страдащи от стомашна или дуоденална язва. Ето защо при диагностицирането на язвена болест е важно да се установи дали има такава инфекция.

Хеликобактер пилори освен хистологично може да се докаже с:

  • бърз уреазен тест – част от биопсичния материал се поставя в среда, съдържаща уреаза. Хеликобактер пилори секретира ензима уреаза, който стимулира разграждането на уреята до амоняк и въглероден диоксид.
  • културелно изследване
  • серологично изследване – доказват се антитела в кръвта срещу бактерия
  • фекален тест – във фекалиите се търсят антигени на Хеликобактер пилори
  • 13С- уреен дихателен тест – това е най-често използваният тест. Пациентът приема през устата капсула, съдържаща маркирана с въглероден изотоп урея. След това се взема проба от издишвания въздух, като пациента трябва да издиша въздух в специален балон. При наличие на инфекция с Хеликобактер пилори уреята се разгражда до амоняк и въглероден диоксид. В издишания въздух се измерва количеството на отделения въглероден диоксид, съдържащ маркирания въглерод.

Прочетете за:
Гастроскопия
Причини за язва на стомаха и дуоденума