Начало / Актуални теми / Кампилобактер – видове, морфология

Кампилобактер – видове, морфология

май 23, 2022

кампилобактер

Кампилобактер (Campylobacter) е самостоятелен род Грам-отрицателни бактерии, които се отличават със своя растеж в микроаерофилни условия. Към рода принадлежат 14 микробни вида, разпространени в много диви и домашни животни. От тях 12 вида са патогенни за човека. Най-често причиняват гастроентерити и сепсис у хора с понижен имунитет.

Кои видове кампилобактер причиняват заболявания у човека?

ВидРазпространениеЗаболявания у човека
C. jejuni  subsp. jejuniдомашни птици, говеда, свине, котки, кучета, гризачи, насекомиостър гастроентерит
C. jejuni subsp. doyleyчовекгастроентерити, сепсис
C. fetus subsp. fetusносителство и аборти по овце и крависепсис, гастроентерити, аборт, менингит
C. fetus subsp. venerealisговедасепсис
C. coliсвине, говеда, овце, птицисепсис, ентероколити, аборт, менингит
C. hyointestinalisсвине, говеда, елени, хамстеригастроентерит
C. concisusчовекпериодонтити, гастроентерити
C. sputorumчовек, говеда, свинегастроентерити, абсцеси
C. rectusчовекпериодонтит
C. gracilisчовекпериодонтит, абсцеси, емпием
C. upsaliensisкучета, коткигастроентерит, сепсис, абсцеси
C. laridisптици, коне, котки, кучета, маймуни, тюленигастроентерити, сепсис

Каква е морфологията на бактериите от род Кампилобактер?

Кампилобактер са Грам-отрицателни, тънки, извити пръчици с дължина 1,5-5 µm и ширина 0,2-0,5 µm. Формата им може да бъде като запетая, криле на птица или буквата s. Притежават една или две полярни ресни. Извършват линейни или спираловидни движения, подобни на въртящ се тирбушон.

Културелни свойства

Кампилобактерите са микроаерофили – растат в среда, съдържаща 5 % О2, 10 % СО2 и 85 % N2. Култивират се върху селективни хранителни среди, обогатени с 5 % овнешка кръв и антибиотици, които да инхибират останалата фекална флора. За 24 до 48 часа се образуват малки бели или кремави колонии. На кръвен агар не дават хемолиза.

Кампилобактерите редуцират нитратите в нитрити, образуват H2S, притежават каталаза и оксидаза, не притежават уреаза, не образуват индол, не разграждат захарите.

Антигенна структура

Кампилобактерите имат сложна антигенна структура. Притежават няколко повърхностни антигена. Въз основа на О- и Н-антигените се различават множество серотипове. Всички серотипове имат общ повърхностен протективен антиген.

Резистентност

Бактериите от род Кампилобактер са слабо издръжливи в околната среда. Чувствителни са на изсушаване, атмосферен кислород, загряване. В изпражненията остават жизнеспособни не повече от 24 часа.

Разпространение, патогенеза, клинична картина

Кампилобактерите се намират в чревния тракт на едър рогат добитък, свине, овце, кучета, котки, зайци, маймуни, гризачи и птици.

Най-често заразяването на човек става при консумация на контаминирана вода и хранителни продукти (мляко, месо) от заразени животни.

Бактериите проникват в чревния тракт на човека и причиняват възпаление – гастроентерит. Рядко може да настъпи сепсис.

Имунитет

В серума на преболедувалите се доказват повишени титри на антитела – IgM, IgG и IgA.

Микробиологична диагноза

Най-честият материал за изследване е фецес, по-рядко кръв, ликвор в зависимост от локализацията на процеса. Извършва се бактериоскопия на препарат, оцветен по Грам или на тъмно зрително поле.

Прави се посявка на селективни хранителни среди – Skirrow, Butzler. След появата на колониите се извършва биохимично идентифициране на изолатите.

Серологичната диагностика се осъществява чрез РСК, ELISA, имунофлуоресцентен метод.

Профилактика и лечение

Кампилобактерните гастроентерити са самоограничаващи се заболявания. Лечение с антибиотици се налага само при имунокомпроментирани пациенти и при извънчревни инфекции.

Няма разработена имунопрофилактика. За предпазване от кампилобактерни инфекции се извършва дезинфекция на питейната вода. Препоръчва се добра термична обработка на животинските хранителни продукти.

Прочетете за:
Кампилобактер – какви болести причинява?