Начало / Актуални теми / Камъни в жлъчката – как се образуват?

Камъни в жлъчката – как се образуват?

ян. 28, 2021

камъни в жлъчката

Жлъчката представлява колоиден разтвор. Състои се от холестерол, жлъчни соли и киселини, фосфолипиди (лецитин), конюгиран билирубин, електролити, бикарбонати, мукополизахариди и вода (над 95 % от обема на жлъчния сок). Тези съставки се намират в определени количествени съотношения и са в състояние на колоидно равновесие. Съотношението между холестерол, фосфолипиди и жлъчни киселини е 1:5:15.

При нарушаване на това колоидно равновесие възниква състояние на дисколоидохолия и жлъчката става литогенна (образува камъни). Характерно за литогенната жлъчка е, че тя е пренаситена с холестерол поради високото му съдържание, а жлъчните киселини са понижени.

Какви са механизмите на образуване на камъни в жлъчката?

За образуването на жлъчни камъни роля имат следните причини:

Повишена концентрация на холестерол в жлъчката

Главният механизъм за формиране на холестероловите камъни е пренасищането на жлъчката с холестерол и формиране на холестеролови монохидратни кристали.

За пренасищането на жлъчката с холестерол и настъпването на дисколоидохолия роля имат следните фактори:

 • Повишена активност на хидрокси-метил-глутарил-СоА-редуктазата, водеща до повишен синтез на холестерол. Наблюдава се при хора с наднормено тегло и хипертриглицеридемия.
 • Повишен брой на апо-В-рецепторите в чернодробните клетки, което води до повишено залавяне на липопротеините с ниска плътност (LDL). Дължи се на наследствено предразположение или прием на естрогени.
 • Понижена активност на холестерол-7α-хидроксилазата при хора в напреднала възраст. Това води до понижен синтез на жлъчни киселини (холева и хенодезоксихолева) и до намалена секреция на фосфолипиди.
 • Понижена активност на ацил-СоА-холестерол-ацилтрансферазата, което води до намалено превръщане на холестерола в липопротеини с много ниска плътност (VLDL). Наблюдава се при бременност, лечение с клофибрат.

Намалена концентрация на жлъчни киселини в жлъчката

Вторият механизъм за образуване на холестеролови, предимно холестеролови и смесени конкременти е промяната в рН на жлъчката. Киселата среда поддържа СаСО3 и другите съставки на жлъчния сок в разтворено състояние. При алкална реакция настъпва изкристализиране.

Причини за повишаване на рН на жлъчката са:

 • Намален синтез на жлъчни киселини – при наследствена предразположеност, чернодробни заболявания, напреднала възраст.
 • Повишена чревна загуба на жлъчни киселини – при терминален илеит, резекция на илеума.

Други причини за дисколоидохолия са:

 • Нарушаване на съотношението между албумините и глобулините, поради понижаване на албумините. Характерно е за чернодробните заболявания
 • Разстройство в мукополизахаридите
 • Повишена продукция на муцин от лигавицата на жлъчния мехур.

Пигментните камъни се образуват, когато в жлъчката попаднат вещества, които нормално не се съдържат в нея или са в ниски концентрации, например несвързан билирубин. Тези вещества достигат предела си на разтворимост и преципитират, свързвайки се с калциеви йони.

За формирането на пигментни конкременти основна роля има наличието на хемолиза (напр. при хемолитични анемии) и повишеното образуване на билирубин. Под въздействието на бета-глюкоронидазата на чревната бактериална флора настъпва деглюкорониране на свързания билирубин. Бета-глюкоронидазата се активира при дисбиоза и възпалителни заболявания на жлъчния мехур и жлъчните пътища във връзка с чревни инфекции и паразитози.

Пигментни камъни се формират и около чужди тела (например яйца или фрагменти от паразити) в жлъчния мехур и в интрахепаталните жлъчни пътища.

За образуване на камъни в жлъчката роля имат също:

 • Жлъчната стаза – при атонични дискинезии, стриктури на жлъчните пътища, стенозиращ папилоодиит. Поради запушване на жлъчния мехур или жлъчните пътища настъпва застой на жлъчка в жлъчния мехур. Налице е прекомерна резорбция на вода и се нарушава разтворимостта на съставките на жлъчката. Тя се превръща в литогенна жлъчка.
 • Недостатъчност на аполипопротеини, секретиращи се от лигавицата на жлъчния мехур.

В резултат от действието на един от етиологичните фактори или на комбинация от тях се увеличава концентрацията на холестерол в жлъчния сок и / или се променя съотношението между жлъчни киселини – жлъчни соли и лецитин-холестерол. Формира се жлъчна шлака, която съдържа лецитин-холестеролови и холестерол-монохидратни кристали, калциев билирубинат, мукус, епителни клетки от стената на жлъчния мехур. Оформя се ядро, около което се групират кристали и така се появява жлъчния камък.

Прочетете за:
Камъни в жлъчния мехур – видове жлъчни камъни
Как се диагностицира жлъчно-каменна болест (холелитиаза)?
Къде се намира жлъчката?