Начало Актуални теми Лечение на болката при рак (ракова болка)

Лечение на болката при рак (ракова болка)

лечение на болката при рак
лечение на болката при рак

За успешното лечение на болката при рак е особено важно да се установи причината за възникването й. Раковата болка може да се дължи на притискането на съседни нерви, вътрешни органи, на разпространението на туморния процес в други органи, например костни метастази. Други причини са свързани с оперативното лечение, химиотерапията, лъчелечението.

Лечението на самото раково заболяване води до облекчаване на болката. Например, когато туморът се отстрани чрез операция или намали размерите си в резултат от провежданата химиотерапия или лъчетерапия, болката може да намалее.

За лечение на раковата болка се налага редовен прием на болкоуспокояващи средства. Прилагат се ненаркотични и наркотични аналгетици (опиоиди), психотропни средства, кортикостероиди и други лекарствени средства. Използват се също много хирургични, неврохирургични, лъчеви, електрофизиологични, психотерапевтични и други методи.

При слаба до умерена ракова болка се прилагат нестероидни противовъзпалителни средства и комбинации от тях, например: парацетамол, аспирин. Може да се включат допълнително адюванти за усилване на техния ефект, например антидепресанти, невролептици, анксиолитици, антиконвулсанти.

При изчерпване на възможностите за повлияване на болката с тези средства, се преминава към следващият етап от лечение на раковата болка – прилагат се слаби наркотични аналгетици – кодеин, трамадол, декстропропоксифен. При необходимост те се комбинират с медикаментите от първия етап.

При изчерпване на възможностите на слабите наркотични аналгетици се започва лечение със силни опиоиди. Основният препарат, който се използва е морфин – бързодействащ или с контролирано освобождаване, който осигурява нощен сън на болния. Прилагат се още фентанил, петидин, метадон и др., с или без ненаркотични аналгетици и адюванти.

С течение на времето някои хора се нуждаят от по-големи дози опиоиди, за да контролират болката, защото тя се е влошила или са развили толерантност към лекарствата. Опиоидите не са токсични за организма дори и във високи дози, поради което дозата им може да се повиши.

По време на лечението с опиоидни аналгетици могат да се появят някои странични ефекти като гадене, сърбеж, сънливост, запек. Ако са силно изразени може да се наложи медикаментозното им лечение.

При силна болка, свързана с костни метастази се прилагат лекарства от групата на бисфосфонатите – памидронат, клодронат, етидронат и др. Необхадимо е продължително интравенозно или перорално лечение.

Немедикаментозното лечение на раковата болка, включва например: физикална терапия, мануална терапия, термотерапия, електротерапия, психотерапия, акупунктура. Прилагат се и инвазивни методи за контрол на болката, например нервни блокове.

Прочетете за:
Болка при рак