Начало / Актуални теми / Метастази в лимфните възли

Метастази в лимфните възли

фев. 4, 2020

метастази в лимфните възли

Злокачествените тумори имат способността да се разпространяват (метастазират) в други органи на тялото, където дават началото на нови тумори, наречени метастатични. Най-често метастазирането става по три основни пътя:

 • директен път – туморът прораства в съседните органи
 • лимфогенен път – разпространява се чрез лимфните съдове в лимфните възли
 • хематогенен път – чрез кръвта раковите клетки се дисеминират в различни органи.

Как злокачествените тумори метастазират в лимфните възли?

Раковите клетки се откъсват от първичния тумор, проникват в стената на лимфните капиляри и попадат в лимфата. Чрез лимфата се движат по лимфните съдове и достигат до лимфните възли. Първо възникват метастази в регионалните лимфни възли, а по-късно и в далечни лимфни възли.

Лимфните възли са част от имунната система на организма. Те се намират по хода на лимфните съдове и филтрират лимфата от дадена област на тялото. Лимфните възли биват повърхностни, например в областта на подмишницата, шията, ингвиналната област и дълбоки, например в хилусите на белия дроб, около червата.

По наличието на метастази в лимфните възли се определя стадия на туморния процес. Ако ракови клетки се откриват само в лимфните възли в близост до първичния тумор, това означава, че ракът е в по-ранен стадий и не се е разпространил далеч.

От друга страна, ако се докажат ракови клетки в лимфни възли, намиращи се далеч от първичния тумор, това означава, че ракът се разпространява бързо и/или е в напреднал стадий.

Важно е също колко ракови клетки има в засегнатия лимфен възел. Дали лимфните възли са увеличени, дали ракът се е разраснал извън капсулата на лимфния възел, при което съседни лимфни възли страстват като в пакет.

Стадирането на злокачествените тумори се извършва по TNM системата, където Т означава тумор, N – лимфен възел и M – метастази. Ако в лимфните възли не се откриват ракови клетки се говори за N 0 стадий, при наличие на метастази в лимфните възли след N се поставят числа 1,2 или 3 в зависимост от това колко възли са засегнати, колко са големи и колко са отдалечени от първичния рак.

Тумори, които най-често дават метастази първо в лимфните възли са например ракът на млечната жлеза, малигненият меланом, ракът на щитовидната жлеза, на простата.

Лимфните възли могат да бъдат засегнати освен от метастази и от първичен злокачествен тумор – лимфом на Ходжкин, Неходжкинов лимфом.

Какви са признаците за метастази в лимфните възли?

При наличие на метастази в лимфните възли се наблюдават следните симптоми:

 • увеличаване на лимфните възли – лимфните възли увеличават размера си над 2 cm и могат да се опипат
 • увеличените лимфни възли персистират повече от 6 седмици
 • лимфните възли променят консистенцията си – стават твърди
 • лимфните възли не са болезнени
 • лимфните възли стават неподвижни, тъй като срастват помежду си и с околните тъкани.

Как се диагностицират метастазите в лимфните възли?

За установяването на метастази в лимфните възли допринасят следните методи:

 • физикален преглед – лекарят палпира увеличените лимфни възли, определя тяхната, големина, консистенция, болезненост и подвижност
 • ехография, ендоскопска ехография
 • компютърна томография
 • лимфография – инжектира се контрастно вещество в лимфен съд и чрез последващи рентгенографии в различни области се проследява изпълването на лимфните съдове. При наличие на метастази в лимфните възли се установява застой на лимфния ток.
 • биопсия на лимфен възел

Най-точният метод за установяването на метастази в лимфните възли е извършването на биопсия на лимфен възел – взема се тъканен материал от лимфния възел и се изследва за ракови клетки.

Какво е лечението при метастази в лимфните възли?

Лечението на злокачествените тумори зависи от техния вид и стадий на развитие.

В случаите, в които злокачественият тумор е диагностициран в начален стадий и има метастази само в регионалните лимфни възли, шансовете за успех от лечението са по-големи.

Обикновено при оперативното лечение на първичния тумор се отстраняват и засегнатите регионални лимфни възли.

Ако са установени метастази в далечни лимфни възли, то те ще се нуждаят от допълнително лечение – химиотерапия, лъчетерапия.

Прочетете за:
Увеличени аксиларни лимфни възли
Увеличени ингвинални лимфни възли