Начало / Актуални теми / Метастази в мозъка (метастатични тумори в мозъка)

Метастази в мозъка (метастатични тумори в мозъка)

юли 20, 2020

метастази в мозъка

Метастази в мозъка възникват, когато ракови клетки от първичен тумор в друг орган на тялото се разпространят в мозъка. Около 25-40 % от всички пациенти с ракови заболявания развиват мозъчни метастази, като 60-75 % от тях се проявяват клинично.

Най-често се откриват метастази в мозъчните хемисфери (в челните, слепоочните дялове), в малкия мозък и в мозъчния ствол.

Мозъчните метастази могат да бъдат солидни (отграничени от околната мозъчна тъкан), единични или множествени. Те инфилтрират мозъчното вещество, мозъчните обвивки или черепните кости.

Какви са причините за метастази в мозъка?

Мозъчни метастази се появяват, когато ракови клетки от първичен тумор основно чрез кръвта се разпространят в мозъка. Там те започват да се делят и да нарастват.

Метастазите увреждат мозъчните структури и функции чрез компресия, инфилтративен растеж, развитие на околотуморен мозъчен оток, повишаване на вътречерепното налягане.

Всеки злокачествен тумор може да се разпространи в мозъка, но има някои тумори, при които по-често се откриват мозъчни метастази. Такива са например:

 • рак на белия дроб
 • рак на гърдата
 • рак на дебелото черво
 • меланом
 • бъбречноклетъчен карцином.

Какви са симптомите при метастази в мозъка?

Клиничните прояви зависят от размера и локализацията на мозъчните метастази. Най-често метастазите в мозъка се откриват месеци или години след установяване на първичното злокачествено заболяване. По-рядко се откриват едновременно с диагностицирането на първичния рак. Изключително рядко мозъчните метастази се изявяват преди откриването на първичното заболяване.

Най-честите симптоми при метастази в мозъка са:

 • главоболие
 • признаци на повишено вътречерепно налягане – гадене, повръщане, промени в съзнанието.
 • умствени и поведенчески промени
 • атаксия
 • афазия
 • промени в зрението
 • гърчове
 • парези.

Около 1/3 от мозъчните метастази не се проявяват клинично поради бързото прогресиране на първичния тумор и леталния изход.

Как се диагностицират мозъчните метастази?

При съмнение за мозъчни метастази се провеждат следните изследвания:

 • неврологичен преглед – изследва се координацията, рефлексите, мускулната сила, речта, паметта, а също слуха и зрението.
 • магнитно-резонансна томография (МРТ) – определя се броят, големината и локализацията на мозъчните лезии. Обикновено мозъчните метастази се изобразяват като добре отграничени, кръгли лезии.
 • МРТ с контрастно усилване е най-чувствителния диагностичен метод.

Когато първичния тумор не може да се установи, информация за вида му се получава чрез биопсично изследване на метастазите.

Мозъчните метастази трябва да се разграничат от абсцес, ехинококова киста, първичен мозъчен тумор, огнищен енцефалит, инсулт и др.

Какво е лечението при метастази в мозъка?

При мозъчни метастази се провежда комбинирано лечение, което включва:

 • кортикостероиди – прилагат се за намаляване на отока около тумора и намаляване на неврологичните симптоми
 • антиепилептични средства – прилагат се при наличие на епилептични пристъпи
 • лъчелечение – облъчване на целия мозък се прилага като самостоятелно лечение или като допълнително лечение след хирургично лечение. Прилагат се още стереотактична радиохирургия – чрез гама-нож или линеен ускорител се прилага единична висока радиационна доза, концентрирана в прицелната зона.
 • хирургично лечение – прилага се при единични метастази, достъпна локализация, метастаза във функционално неактивна зона на мозъка, добър контрол на първичния тумор
 • химиотерапия – в повечето случаи се прилагат комбинирани схеми.

Наличието на метастази в мозъка е индикатор за лоша прогноза.

Прочетете за:
Метастази в лимфните възли
Метастази в костите