Начало / Актуални теми / Мозъчна контузия – тежка черепномозъчна травма

Мозъчна контузия – тежка черепномозъчна травма

авг. 14, 2019

мозъчна контузия

Мозъчна контузия (contusio cerebri) е тежка черепномозъчна травма, при която настъпват различно изразени общомозъчни и огнищни неврологични симптоми.

Увреждането на мозъка е както директно, на мястото на удара, така и индиректно, в противоположната част на мозъка. Най-често се засягат челните и слепоочните дялове, както и подкоровото вещество на главния мозък.

Какви промени настъпват в главния мозък?

При мозъчна контузия е налице едно или повече контузионни огнища с некроза на паренхима, точковидни или по-големи кръвоизливи. При травмата се засягат кръвоносни съдове, като може да се формират аневризми или да се разкъса съдовата стена.

След първите 24 часа бързо се развива мозъчен оток около контузионното огнище, а при тежка травма е налице дифузен оток на мозъчното вещество с повишаване на вътречерепното налягане. В по-късните стадии в некротичните участъци се установява глиоза и се формират кисти.

Какви са симптомите при мозъчна контузия?

При мозъчна контузия се наблюдава общомозъчна и огнищна неврологична симптоматика:

Общомозъчен синдром:

  • нарушение на съзнанието

Почти винаги при мозъчна контузия настъпва загуба на съзнанието. Пациентите могат да бъдат в кома повече от 6 часа, до няколко денонощия. Счита се, че колкото комата е по-продължителна, толкова прогнозата е по-неблагоприятна. Много рядко контузията на мозъка може да протече без загуба на съзнанието (контузия в „глуха зона“).

При проясняване на съзнанието болният преминава през фази на сопор, сомнолентност, обърканост, психомоторна възбуда. При някои болни след излизане от комата се наблюдават остри психични разстройства с делирен характер.

При мозъчна контузия настъпват нарушения в паметта. Обикновено паметта се възстановява за няколко дни до седмици. Рядко може да настъпи само частично възвръщане на паметта. При мозъчна контузия е възможно да настъпи посттравматична амнезия. Та може да бъде:

– Ретроградна амнезия – загубва се паметта за събития, станали преди травмата.
– Конградна амнезия – болният няма спомен за самата травма.
– Антероградна амнезия – загубва се паметта за събития, станали след травмата.

  • главоболие, гадене, повръщане

След като възстановят съзнанието си, пациентите дълго време се оплакват от главоболие, което може да се съпровожда и от повръщане. Те са отпаднали, сънливи, с намалена концентрация.

Ако при мозъчната контузия се засегнат и менингите (мозъчните обвивки) се установява леко изразен до умерен менингеален синдром – главоболие, вратна ригидност, гадене, повръщане.

Огнищен неврологичен синдром

В зависимост от тежестта на мозъчната контузия и от локализацията на контузионните огнища се установяват различно изразени огнищни неврологични симптоми. Например: хемипарези, хемихипестезия, хемианопсия, увреждане на черепномозъчни нерви, анизокория, световъртеж, нистагъм, атаксия, епилептични пристъпи, промени в поведението, нарушение в говора.

Възможни усложнения при мозъчна контузия са например:

  • травматични хематоми – епидурален или субдурален хематом
  • хидроцефалия
  • усложнения при продължително залежаване на пациента – пневмония, флеботромбоза, пулмонална емболия, уроинфекции и др.

След преживяване на мозъчна контузия се развива травматична енцефалопатия. Тя се проявява с остатъчни неврологични симптоми, личностови и когнитивни промени.

Изследвания при мозъчна контузия

  • рентгенография на черепа – при около 2/3 от болните с мозъчна контузия се установяват фрактури на черепните кости
  • компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс – установява се броят, големината и локализацията на контузионните огнища, тежестта на мозъчния оток, наличието на хематоми, на хидроцефалия
  • изследване на лумбален ликвор – ликворът е под повишено налягане, в над 60 % от случаите се установява кръв в ликвора
  • ЕЕГ – при направена в ранна фаза ЕЕГ се установяват дифузни нарушения в мозъчната биоелектрична активност, докато при по-късно направените ЕЕГ промените са с огнищен характер. Чрез ЕЕГ се проследяват пациентите в кома, може да се диагностицира мозъчна смърт
  • офталмоскопия – при тежка черепномозъчна травма може да се установи двустранно оток на папилата на зрителния нерв.

Какво е лечението при мозъчна контузия?

Пациентите в коматозно състояние се приемат в отделение за интензивни грижи, където се провежда реанимация за поддържане на дихателната и сърдечно-съдовата функция. При нарушена дихателна функция болният се поставя на апарат за изкуствена вентилация.

Провежда се лечение на мозъчния оток чрез осмотични диуретици, бримкови диуретици, кортикостероиди.

Провежда се и симптоматично лечение. При епилептични припадъци се прилагат антиконвулсанти. При психомоторна възбуда се прилагат бензодиазепини. Използват се и ноотропни средства, например Пирацетам.

Много важна е профилактиката на възможни усложнения – декубитуси, пневмонии, флеботромбози и др.