Начало / Актуални теми / Моноцити – повишени и понижени стойности

Моноцити – повишени и понижени стойности

мар. 22, 2021

моноцити

Моноцити, лимфоцити и гранулоцити (неутрофилни, базофилни и еозинофилни) са трите основни вида бели кръвни клетки (левкоцити).

Моноцитите са най-големите по размер кръвни клетки, но са малко на брой. Представляват само 4 до 8 % от общия брой на левкоцитите в кръвта.

Референтните стойности на моноцитите в кръвта са 0,2 до 0,8 х 10 9 /l.

Моноцитите се произвеждат в костния мозък. Водят началото си от миелоидната стволова клетка. Първата разпознаваема клетка от моноцитната редица е монобластът. След процес на делене и зреене, той се превръща последователно в промоноцит и моноцит. Моноцитите напускат костния мозък и попадат в кръвта. Те циркулират в кръвта няколко дни, след което мигрират в тъканите, главно в слезката, черния дроб, лимфните възли, белия дроб, където могат да останат дни или години.

В тъканите моноцитите се превръщат в тъканни макрофаги и съставят моноцитно-макрофагеалната система. Тъканните макрофаги имат различни имена в зависимост от това в кой орган се намират. Например хистиоцити в съединителната тъкан, Купферови клетки в черния дроб, алвеоларни макрофаги в белия дроб, остеокласти в костите, микроглия в мозъка и др.

Каква е функцията на моноцитите?

Моноцитите и макрофагите са подвижни клетки, които извършват фагоцитоза. Те фагоцитират (поглъщат и унищожават) увредени или мъртви клетки, проникнали в организма микроорганизми (бактерии, вируси, гъби, паразити).

Моноцитите и техните производни в тъканите участват в задвижването на имунния отговор. Те представят антигенните продукти на Т- и В- лимфоцитите. Стимулираните моноцити секретират интерлевкин-1, който улеснява пролиферацията и узряването на Т- лимфоцитите.

Какви са причините за повишени моноцити в кръвта?

Моноцитоза се нарича състоянието, при което в кръвта се установяват завишени моноцити (над нормата 0,8 х 10 9 /l). Състояния, които могат да причинят високи моноцити в кръвта са например:

 • вирусни инфекции – инфекциозна мононуклеоза, морбили
 • паразитни инфекции – малария, лайшманиоза
 • бактериални инфекции – туберкулоза, сифилис, бруцелоза, листериоза, бактериален ендокардит
 • ендокринни и метаболитни заболявания – синром на Кушинг, затлъстяване
 • болести на съединителната тъкан – ревматоиден артрит, системен лупус еритематодес
 • хронични възпалителни заболявания на червата – болест на Крон
 • саркоидоза
 • болести на кръвта – хронична миелоидна левкемия, остра миелоидна левкемия, лимфом на Ходжкин
 • миокарден инфаркт.

Какви са причините за понижени моноцити в кръвта?

Понижаването на моноцити в кръвта се нарича моноцитопения. Причини за нисък брой моноцити в кръвта са например:

 • химиотерапия
 • лечение с кортикостероиди
 • хемодиализа
 • сепсис
 • вирусни инфекции, причинени от Епщайн-Бар вируса
 • апластична анемия
 • косматоклетъчна левкемия.

Прочетете за:
Видове левкоцити
Видове лимфоцити