Начало / Актуални теми / Плеврален излив – причини, видове

Плеврален излив – причини, видове

ное. 26, 2018

плеврален излив

Плеврата представлява серозна обвивка, която се състои от два листа – висцерален и париетален. Висцералната плевра покрива белите дробове, а париеталната плевра покрива отвътре гръдната стена, горната повърхност на диафрагмата и ограничава отстрани средостението (медиастинума).

Между двата листа на плеврата се образува плеврална кухина, в която нормално има около 5 мл плеврална течност. Тя улеснява плъзгането на плевралните листове при дихателните движения. Количеството и състава на плевралната течност се поддържа от равновесието между процесите на филтрация от париеталната плевра и реабсорбция от висцералната плевра. При нарушаване на това равновесие може да настъпи увеличаване на плевралната течност в плевралното пространство и поява на плеврален излив.

Плевралните изливи почти винаги са вторични – възникват като усложнение на друго заболяване. Рядко се наблюдават първични плеврални изливи – при тумори на плеврата, след гръдни травми.

Какви видове плеврален излив има?

В зависимост от причината за възникване се различават следните видове плеврални изливи:

1. Възпалителни плеврални изливи. Възникват при редица бактериални, вирусни, микотични и паразитни заболявания. Например при:

2. Неопластични изливи – плеврални изливи при злокачествени заболявания

 • първични тумори на плеврата – мезотелиоми, първични мезенхимни тумори
 • бронхиален карцином
 • карцином на млечната жлеза
 • тумори на гръдната стена и медиастинума
 • метастатични тумори – ендометриоза на плеврата, синдром на Meigs
 • левкемия, лимфоми, мултиплен миелом

3. Плеврални изливи при сърдечно-съдови заболявания

 • белодробен тромбоемболизъм
 • сърдечна недостатъчност
 • перикардит
 • синдром на Дреслер (слединфарктен синдром)

4. Плеврални изливи при колагенози

 • ревматоиден артрит
 • системен лупус еритематодес

5. Плеврални изливи при саркоидоза

6. Плеврални изливи при заболявания на коремните органи

 • болести на панкреаса
 • цироза на черния дроб
 • гнойни процеси в коремната кухина
 • коремни операции
 • болест на Budd-Chiari

7. Лекарствени плеврални изливи

8. Плеврални изливи при заболявания на лимфната система

9. Травматични плеврални изливи – при травми на гръдната стена, фрактура на ребрата

10. Редки плеврални изливи – например при облъчване на медиастинума.

В зависимост от състава на плевралната течност се различават следните видове плеврален излив:

 • Трансудат

Трансудатът представлява бистра течност със светложълт цвят. Съдържанието на белтък е под 30 g/l, относителното тегло е под 1012, количеството на LDH в излива е под 200 U/l, седиментът е беден на клетки, няма микроорганизми.

Плеврален трансудат най-често се установява при сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза, нефрозен синдром, микседем (хипотиреоидизъм), компресия на горна празна вена и др.

 • Ексудат

Ексудатът представлява мътна течност със сламеножълт до жълтозелен цвят (гноен ексудат), може да бъде кръвенист (хеморагичен ексудат) или млекоподобен. Съдържанието на белтък е над 30 g/l, относителното тегло е над 1018, количеството на LDH в излива е над 200 U/l, седиментът е богат на лимфоцити, неутрофили, може да има микроорганизми.

Плеврален ексудат се установява при множество заболявания – възпалителни, неопластични, колагенози, заболявания на коремните органи и др.

 • Гноен плеврален излив – емпием на плеврата

В плевралната кухина има гноен ексудат. Най-често се касае за вторично усложнение на възпалителни заболявания на белите дробове (пневмония, белодробен абсцес, бронхиектазии), на съседните на преврата органи или на коремните органи и др.

 • Хеморагичен плеврален излив, хемоторакс

Когато макроскопски или микроскопски в ексудата се установяват еритроцити се говори за хеморагичен плеврален излив. Ако количеството на хемоглобина в плевралния излив е 25 % от това в серума е налице хемоторакс.

Хеморагичен плеврален излив може да се развие например при рак на белия дроб, белодробен инфаркт, кръвни заболявания. Хемоторакс възниква при тези случаи, когато е нарушена целостта на плеврата и има разкъсани кръвоносни съдове, например при гръдна травма.

 • Липиден плеврален изливхилоторакс, псевдохилозен излив

Хилоторакс се образува при преминаване на лимфа от гръдния проток (ductus thoracicus) в плевралната кухина. Наблюдава се при разкъсване на гръдния проток, например при травма на гръдния кош или от злокачествени тумори, може да се дължи и на лимфен застой. Плевралният излив е с високо съдържание на триглицериди и има вид на мляко.

Хсевдохилозният излив има високо съдържание на холестерол. Развива се при хронични възпалителни процеси в плеврата.

В зависимост от локализацията на плевралния излив се различават:

 • свободен плеврален излив – в свободната плеврална кухина
 • инкапсулиран плеврален излив – може да бъде: диафрагмален, медиастинален, интерлобарен, крайстенен.