Начало / Актуални теми / Причини за белодробна фиброза

Причини за белодробна фиброза

ян. 28, 2019

причини за белодробна фиброза

Белодробната фиброза се характеризира с разрастване на съединителна тъкан в интерстициума и/ или алвеолите на белия дроб под въздействието на много разнообразни причини. В резултат настъпва уплътняване на тъканите и нарушаване на дихателната функция.

Най-често белодробната фиброза се развива бавно и незабележимо. Основен симптом е появата на задух, който прогресира, има суха, дразнеща кашлица, предимно през нощта, дишането е повърхностно. С напредване на заболяването се развива дихателна недостатъчност.

Заболяванията, при които възниква белодробна фиброза са многобройни. При едни от тях се касае за процес, локализиран само в белите дробове, а при други белодробните изменения са част от проявите на общо заболяване.

Какви са причините за белодробна фиброза?

В около 50 % от случаите причината за белодробна фиброза остава неизвестна – касае се за идиопатична белодробна фиброза.

Някои известни причини за белодробна фиброза са:

Продължително инхалиране на токсични вещества:

 • газове, пари, пушек, аерозоли, например азотни газове, серен диоксид
 • неорганични и органични прахове

Продължителната инхалация на различни видове прах може да доведе до развитието на пневмокониози. Това са професионални заболявания, при които в белите дробове се развива дифузна фиброза. Най-честите пневмокониози са:
силикоза – при вдишване на прах от силициев диоксид
– силикатози – при вдишване на силикати – азбест, талк, слюда, цимент и др.
– металокониози – при инхалация на прах от желязо, алуминий, калий и др.
– карбокониози – прах от каменни въглища, графит, сажди
– антракосиликоза – при вдишване на каменовъглен прах, примесен с под 10 % свободен силициев диоксид
– пневмокониози от органичен прах – памук, лен, захарна тръстика и др.

Неинхалаторни увреждащи фактори:

 • медикаменти

Медикаменти, които често причиняват белодробна фиброза са: амиодарон, блеомицин, златни препарати.

 • хербициди
 • йонизираща радиация

Провеждането на лъчетерапия при пациенти с рак на белия дроб или с рак на гърдата може да доведе до развитието на радиационен пневмонит и до фиброза на белия дроб.

Системни заболявания

 • системен лупус еритематодес
 • склеродермия
 • ревматоиден артрит
 • болест на Бехтерев
 • синдром на Сьогрен
 • грануломатоза на Вегенер
 • нодозен периартериит
 • синдром на Churg – Strauss
 • синдром на Goodpasture
 • белодробна хемосидероза.

Белодробна фиброза при хронични сърдечни заболявания

 • левостранна сърдечна недостатъчност

Белодробна фиброза при хронични бъбречни заболявания с уремия.

Белодробна фиброза при гастроинтестинални и чернодробни заболявания

 • първична билиарна цироза
 • хроничен активен хепатит
 • хроничен улцерохеморагичен колит

Белодробна фиброза при вирусни инфекции, например грипен вирус А2.

Белодробна фиброза при наследствени заболявания:

 • фамилна белодробна фиброза
 • туберозна склероза
 • неврофиброматоза
 • болест на Гоше
 • болест на Ниман – Пик

Увреждането на белите дробове, причинено от белодробната фиброза е необратимо, а лечението е неефективно. Провеждането на медикаментозно лечение обаче може да помогне за облекчаване на симптомите и подобряване на качеството на живот.