Начало / Актуални теми / Причини за остър панкреатит

Причини за остър панкреатит

ян. 6, 2020

причини за остър панкреатит

Острият панкреатит е заболяване на панкреаса, което се развива в резултат на самосмилане и вторично възпаление на задстомашната жлеза вследствие на активиране на смилателните панкреасни ензими в жлезата, а не в червата. Протича с много силна болка в горната част на корема, повръщане, ниско кръвно налягане до степен на шок.

Какви са най-честите причини за остър панкреатит?

За възникването на остър панкреатит роля имат множество фактори. По-честите причини за остър панкреатит са:

Заболявания на жлъчните пътища

При 30 до 70 % от болните с остър панкреатит се установяват заболявания на жлъчните пътища – холелитиаза, холедохолитиаза, аномалии на жлъчните пътища, стриктури, стеноза и оток на папилата, холангит с перихолангит, парапапиларен дивертикул и др.

Най-честата причина за остър панкреатит е наличие на конкремент в папила Фатери (отворът на общия жлъчен канал и главния панкреасен канал. Създават се условия за рефлукс на жлъчен сок към панкреасния канал. При възпаление на жлъчните пътища и при холелитиаза жлъчният сок съдържа неконюгирани жлъчни соли, неконюгиран билирубин и лизолецитин. Тези субстанции са токсични за панкреаса. При рефлукс на жлъчен сок към панкреаса, те увреждат епитела на панкреасните канали и ацинозните клетки. В резултат на това настъпва активиране на панкреасните ензими в жлезата.

Заболявания на дуоденума (дванадесетопръстника)

За възникването на остър панкреатит роля може да имат редица заболявания на дуоденума, например: папилит, атония на папилата, дуоденална язва, пенетрираща в панкреаса, периампуларни дивертикули, дуоденална хипертензия и др. При тези заболявания може да настъпи рефлукс на дуоденален сок, съдържащ ентерокиназа в панкреасния проток.

Алкохолизъм

Хроничната злоупотреба с алкохол е причина за остър панкреатит в 20 до 30 % от случаите. Алкохолът стимулира панкреасната секреция по индиректен път чрез увеличаване на гастрина, секретина и холецистокинина. Освен това алкохолът причинява спазъм на сфинктера на Oddi, при което се повишава налягането в панкреасния канал и се увреждат ацинозните клетки.

От друга страна, алкохолът оказва директно токсично въздействие върху екзокринния панкреас. При разграждането му се освобождава ацеталдехид, който вероятно предизвиква вътрежлезно освобождаване на активни ензими.

Травма

По-рядко остър панкреатит може да настъпи в резултат на коремна травма и увреждане на панкреаса. Постоперативен панкреатит може да настъпи при нараняване на панкреаса по време на операции върху жлъчните пътища, стомаха, дуоденума. При извършването на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) също може да настъпи увреждане на панкреаса и развитие на панкреатит.

Метаболитни нарушения

За развитието на остър панкреатит могат да допринесат някои метаболитни нарушения, например хиперлипидемия, диабетна кетоацидоза, хиперкалциемия (при хиперпаратиреоидизъм, мултиплен миелом), хемохроматоза и др.

Съдови причини

Причина за панкреатит може да бъде и влошеното кръвоснабдяване на панкреасния паренхим, например при атеросклероза, тромбоемболия, нодозен полиартериит.

Инфекции

Остър панкреатит може да възникне и при редица инфекции, например: паротит (заушка), инфекциозна мононуклеоза, вирусен хепатит, Коксаки вирусна инфекция, салмонелоза, легионелоза, микоплазмена пневмония и др. При паразитни инфекции (например аскаридоза – детски глист) също може да се развие панкреатит поради запушване на панкреасния канал.

Нервни фактори

Увреждане на парасимпатикови центрове, отравяне с холинестеразни блокери и силно дразнене на спланхниковите нерви могат да причинят панкреатит.

Алергични фактори

Роля имат феномена на Артюс, феномена на Шварцман, автоимунни фактори (напр. при системен лупус еритематодес, синдром на Сьогрен), различни медикаменти (напр. продължително лечение с кортикостероиди, цитостатици, естрогени, фуроземид, сулфонамиди) и др.

Възможно е причината за развитието на остър панкреатит да остане неизяснена. В този случай се говори за идиопатичен панкреатит.

Прочетете за:
Диагноза на остър панкреатит
Ензими на панкреаса