Начало / Актуални теми / Ревматоиден фактор (RF) – кога е повишен?

Ревматоиден фактор (RF) – кога е повишен?

май 25, 2021

ревматоиден фактор (RF)

Автоантителата са имуноглобулини, насочени срещу собствените тъкани и органи на организма. Имунната система обикновено разпознава чуждите от собствените тъкани и клетки, но в някои случаи тя не е в състояние да разграничи нормалните компоненти на организма и произвежда антитела срещу тях. Това води до увреждане, възпаление и нарушение на функцията на органи и системи. В резултат може да доведе до развитието на признаци и симптоми на автоимунни болести.

Какво представлява ревматоидният фактор?

Ревматоидния фактор (РФ) е автоантитяло от клас IgM (може да бъде и от клас IgG и клас IgA ), насочено срещу Fc – фрагмента на IgG. Образува се от плазматичните клетки в синовиалната мембрана.

Изследването на ревматоидния фактор е вид кръвен тест, чиято цел е определянето на концентрацията на РФ. Използва се с диагностична, терапевтична и прогностична насока. Метод за откриване на РФ е латекс аглутинация, еритроцитна аглутинация или нефелометричен тест.

Какви са нормалните стойности на ревматоиден фактор (RF)?

Нормални стойности за ревматоиден фактор се считат – титър под 1:80 или под 60 U/ml  (единици на милилитър).

Кога ревматоидният фактор (RF) е повишен?

Ревматоиден фактор се открива често при пациенти с ревматоиден артрит – приблизително 60- 80 % от тях имат висок титър на РФ в кръвта.

Високите нива на РФ се свързват не само с ревматоиден артрит, но и с други заболявания – например:

 • ювенилен артрит
 • полимиозит, дерматомиозит
 • синдром на Сьогрен
 • системен лупус еритематодес
 • склеродермия
 • смесено заболяване на съединителната тъкан
 • онкологични заболявания.

Стойностите може леко да се повишат ако има наличие на хронична инфекция или възпаително заболяване:

 • при бактериални инфекции: подостър бактериален ендокардит, салмонелоза, бруцелоза, туберкулоза, сифилис
 • вирусни инфекции: паротит, рубеола, грип, хроничен хепатит
 • паразитози (трипанозома, шистозома, трихинела)
 • възпалителни белодробни заболявания като саркоидоза.

При пациенти в напреднала възраст – над 65 години може да се наблюдават високи нива на РФ.

В някои случаи РФ се открива и при здрави хора без никакви клинични признаци на заболяване, а в други случаи при пациенти с доказано автоимунно заболяване РФ е в нормални граници.  Следователно в зависимост от наличието или отсъствието на РФ ревматоидният артрит се дели на серопозитивен и серонегативен тип. Именно за това РФ не е специфичен маркер за ревматоиден артрит.

Количеството антитела, които се откриват в кръвта, корелира с тежестта на заболяването – пациенти, при които се наблюдават високи титри ревматоиден фактор обикновено са с по-неблагоприятна прогноза, с по-тежко протичане и по-висока активност.

Автор: д-р Юлияна Георгиева

Прочетете за:
Ревматоиден артрит – симптоми
Как се диагностицира ревматоиден артрит?