Начало / Актуални теми / Рестриктивна кардиомиопатия – миокардна, ендомиокардна

Рестриктивна кардиомиопатия – миокардна, ендомиокардна

сеп. 3, 2019

рестриктивна кардиомиопатия

Рестриктивната кардиомиопатия се характеризира с намалена разтегливост на сърдечните камери по време на диастола, при което се затруднява пълненето на камерите с кръв. Систолната функция на камерите е запазена.

Видове рестриктивна кардиомиопатия

В зависимост от причината и от анатомичните промени, рестриктивната кардиомиопатия се разделя на две големи групи – миокардна и ендомиокардна.

Миокардната форма може да бъде:

  • От инфилтративен тип – при амилоидоза, хемохроматоза, болест на Фабри

При първичната амилоидоза се отлагат имуноглобулинови леки вериги, а при вторичната амилоидоза се отлагат неимуноглобулинови протеини.

  • С дифузна фиброза – идиопатична, при склеродермия

Ендомиокардната болест има следните форми:

  • Ендомиокардна фиброза

Ендомиокардната фиброза е характерна за страните от тропическа и субтропическа Африка. Счита се, че причината за това заболяване е комбинацията от повишен церий и нисък магнезий. Хипомагнезиемията засилва абсорбцията на церий, а той стимулира синтеза на колаген.

При ендомиокардната фиброза се засягат и трите слоя на сърдечната стена, като най-съществени са промените в ендокарда.

  • Хипереозинофилен синдром с ендокардит на Льофлер

Засяга главно мъже. Среща се в страните от умерения климатичен пояс.

Какви промени настъпват при рестриктивната кардиомиопатия?

Стените на сърдечните камери са силно уплътнени и неразтегливи. Причините за това са дифузна миокардна фиброза, задебеляване поради инфилтрация (напр. при амилоидоза, саркоидоза) или ендомиокарден процес – фиброза на миокарда и ендокарда, с или без еозинофилна инфилтрация.

Разтегливостта на сърдечните камери по време на диастола е силно намалена и пълненето с кръв е затруднено. Налице е повишено налягане на камерното пълнене, понижаване на сърдечния дебит. Диастолната крива на камерното налягане е т. нар. дип – плато форма, т.е. рязко понижаване в началото и след това рязко повишаване и задържане на едно ниво в останалата част от диастолата.

Какви са симптомите при рестриктивна кардиомиопатия?

Болните имат прояви на десностранна или левостранна сърдечна недостатъчност. Оплакват се от задух, слабост и умора при усилие, сърцебиене, тежест или болка в гърдите. Установяват се увеличен черен дроб, отоци по долните крайници. Възможни са ритъмни и проводни нарушения, например десен бедрен блок, предсърдно мъждене. Могат да възникнат тромбоемболии.

При Льофлеровият ендокардит началото е остро с повишаване на температурата, загуба на тегло, обриви по кожата, наличие на хипереозинофилия.

Изследвания при рестриктивна кардиомиопатия

За поставянето на диагнозата допринасят следните изследвания:

  • ЕКГ – нисък волтаж на QRS- комплекса, ST и T промени, различни ритъмни и проводни нарушения
  • рентгенография на гръдния кош – показва нормално по големина или леко увеличено сърце и белези на пулмонална венозна хипертония.
  • Ехокардиография – установява се задебеляване на стените на камерите и на септума, малки или нормални камерни кухини, но разширени предсърдия.
  • Доплер ехокардиография – показва типичната рестриктивна крива, както и степента на регургитация.
  • Сърдечна катетеризация – установява се диастолната крива на налягането
  • Ендомиокардна биопсия – има основно значение за диагнозата.

Рестриктивната кардиомиопатия трябва да се разграничи от констриктивния перикардит, което е доста трудна задача.

Какво е лечението?

Провежда се лечение на сърдечната недостатъчност и ритъмните нарушения. Прилагат се антикоагулантни средства за профилактика на тромбоемболиите.

При амилоидоза, саркоидоза, хемохроматоза се провежда специфично лечение.

При масивна фиброза може да се извърши хирургична ексцизия.

Прочетете за:
Дилатативна кардиомиопатия
Хипертрофична кардиомиопатия

Последни публикации