Начало / Актуални теми / Рефлекс на Бабински – кога е положителен?

Рефлекс на Бабински – кога е положителен?

мар. 28, 2022

рефлекс на Бабински

Рефлексът на Бабински се изследва като част от рутинния неврологичен преглед. Наличието на положителен рефлекс е признак за увреждане на централния двигателен неврон (пирамиден път, кортикоспинален път). Той започва от мозъчната кора и се спуска до гръбначния мозък като преминава през средния мозък, моста и продълговатия мозък. Пирамидният път провежда импулси за извършването на волеви движения на тялото.

При деца до 2-годишна възраст, рефлексът на Бабински е нормален, но след тази възраст се счита за патологичен.

Как се изследва рефлексът на Бабински?

Рефлексът на Бабински се получава при бавно и неболезнено, но силно одраскване с тъп предмет (дръжката на неврологично чукче, ръба на ключ) по латералната повърхност на стъпалото от петата до метатарзалните кости и основата на палеца.

Стандартният отговор е свиване на пръстите на краката надолу към стимулацията. Този нормален отговор потвърждава, че рефлекс на Бабински липсва.

Рефлекс на Бабински е налице, когато в отговор на стимулацията настъпи дорзална екстензия (изпъване назад и нагоре) на палеца, разперване и лека плантарна флексия (свиване надолу) на останалите пръсти.

Ако техниката на изследване е неправилна, са възможни фалшиво положителни и отрицателни резултати.

Единственото противопоказание за изследването на рефлекса на Бабински е лезия (напр. инфекция, рана) в областта на стъпалото, която пречи на ефективното изпълнение на рефлекса. В такива ситуации може да се приложи един от алтернативните методи за предизвикване на рефлекса.

Известни са и други техники за получаване на рефлекса на Бабински. Например:

 • рефлекс на Oppenheim – обхваща се предния ръб на тибията (големия пищял) с палеца и показалеца и се плъзгат в дистална посока
 • рефлекс на Chaddok – с тъп предмет се одрасква кожата във вид на дъга отзад напред около външния малеол
 • рефлекс на Gordon – притиска се прасецът
 • рефлекс на Schaffer – притиска се ахилесовото сухожилие на пациента с показалеца и палеца на ръката.

Известни са различни типове на рефлекса на Бабински, но тяхното значение не е много ясно. Предполага се, че се дължат на частична увреда на централния двигателен неврон. Например:

 • кимателен Бабински – налице е бърза и краткотрайна екстензия на палеца и моментално връщане към изходна позиция.
 • ветрилообразен Бабински – наблюдава се само ветрилообразно разперване на пръстите без дорзална екстензия на палеца или като разперване и отвеждане само на малкия пръст на крака.

Кога се установява рефлекс на Бабински?

Рефлексът на Бабински е положителен при редица неврологични заболявания:

 • травми на главния и гръбначния мозък
 • тумори на главния и гръбначния мозък
 • множествена склероза
 • амиотрофична латерална склероза
 • менингит
 • инсулт
 • детска церебрална парализа
 • сирингомиелия
 • атаксия на Фридрайх.

Положителен рефлекс на Бабински може да има още при:

 • обща анестезия
 • кома
 • хипноза
 • алкохолна интоксикация
 • хипогликемия (ниска кръвна захар)
 • физическо изтощение, например при бягане на дълго разстояние.