Начало / Актуални теми / Симптоми на ХИВ-инфекция и СПИН

Симптоми на ХИВ-инфекция и СПИН

сеп. 11, 2018

симптоми на СПИН

СПИН (Синдром на придобитата имунна недостатъчност) представлява краен стадий на ХИВ-инфекция и се отличава с разнообразни клинични прояви.

Причинителят на СПИН е РНК-вирус, който принадлежи към семейството на ретровирусите и се нарича HIV – човешки имунодефицитен вирус. Този вирус атакува главно Т-хелперните лимфоцити, които имат на повърхността си специфичен рецептор (CD4), за който се захваща вируса. Поради увреждане на функцията на Т-хелперите и намаляване на броят им се развива имунен дефицит.

ХИВ инфекцията се отличава с бавно протичане. СПИН най-често настъпва около 5 години след първоначалното заразяване, но може да възникне и след няколко месеца или след 10 години. Рискът за развитие на СПИН зависи от възрастта, пола, общото здравословно състояние и начина на заразяване.

В протичането на заболяването се различават следните стадии:

Първична или остра ХИВ-инфекция

Настъпва 2 – 6 седмици след инфектирането и продължава около 3 седмици. Предизвиква симптоми, наподобяващи тези при грип или инфекциозна мононуклеоза – повишена температура, зачервено гърло, увеличени шийни лимфни възли, отпадналост, болки в мускулите и ставите, обрив по кожата, рядко има неврологична симптоматика (менингоенцефалит). Тези симптоми се наблюдават при около 40 % от заразените, а при останалите липсват оплаквания.

В този първи стадий има активна репликация на вируса, който се разпространява в цялото тяло. Вирусът е в големи количества в кръвта и гениталните секрети и болният е заразоопасен.

През първичната инфекция с HIV настъпва сероконверсия – образуват се антитела към HIV вируса. В края на този стадий нивото на вируса постепенно намалява и настъпва следващият стадий.

Безсимптомен стадий (латентен стадий)

В този стадий липсват признаци на заболяване. Продължава 1 до 5 години, но може да трае 10 и повече години. Въпреки че вирусната репликация е много ниска, вирусът продължава да уврежда Т-хелперите и имунната система бавно отслабва.

През този стадий болните често не знаят, че са заразени и могат да предават инфекцията. Откриването на ХИВ- инфекцията е възможно само чрез лабораторни изследвания.

В края на този стадий настъпва генерализирано увеличаване на лимфните възли за повече от 3 месеца при липса на друга причина за това. Обикновено това е първата клинична изява на ХИВ- инфекцията.

Могат да се появят и първите белези на имунен дефицит – отделни опортюнистични инфекции. Най-често се наблюдават херпес симплекс инфекции, орална кандидоза, левкоплакия на езика, себореен дерматит, пневмоцистна пневмония и др.

СПИН – свързан комплекс

Наблюдават се признаци, свързани с ХИВ- инфекцията: отпадналост, обилни нощни изпотявания, повишена температура в продължение на повече от 3 месеца, намаляване на телесното тегло с повече от 10 %, увеличени лимфни възли за повече от 3 месеца, продължителна диария.

От лабораторните изследвания се установяват: понижени Т-хелперни клетки, лимфоцитопения, ускорена СУЕ, анемия, повишени гама-глобулини, наличие на HIV антитела и др.

Могат да се развият и някои опортюнистични инфекции – херпес симплекс, кандидоза, импетиго, фоликулити, орална левкоплакия, молускум контагиозум и др.

СПИН

СПИН е последната фаза на ХИВ- инфекцията. Индикатор за поява на СПИН е понижаване на стойностите на CD4 Т-хелперните клетки под 200/ ul. Настъпва пълно разгръщане на клиничната симптоматика. Наблюдават се:

Опортюнистични инфекции

Силно сниженият имунитет е предпоставка за поява на животозастрашаващи опортюнистични инфекции, причинени от вируси, гъби, паразити, бактерии и др. Най-често се среща кандидоза, пневмоцистна пневмония, цитомегаловирусни инфекции, херпесни инфекции и др.

Тумори

Саркомът на Капоши и Неходжкиновите лимфоми са най-честите тумори при СПИН. Те могат да бъдат и първа изява на заболяването.

HIV енцефалопатия

Директното действие на вируса на СПИН върху мозъка води до мозъчна атрофия. Появява се нарушена концентрация, главоболие, неврологични симптоми, развива се деменция.

Така описаните стадии са доста общи и не винаги са ясно разграничими.

Прочетете за:
Сарком на Капоши