Начало Актуални теми Спирохети – класификация

Спирохети – класификация

спирохети
спирохети

Спирохетите са извити бактери, отнасящи се към три рода – Трепонема, Борелия и Лептоспира. Представляват Грам-отрицателни, тънки, подвижни, спираловидни бактерии. Дължината им варира от 5 до 250 µm. Броят на извивките е характерен за отделните родове.

Спирохетите притежават аксиални филаменти – спираловидно навити нишковидни структури по надлъжната ос на клетката. Чрез тях спирохетите се придвижват като извършват три вида движения – ротационни (подобни на тирбушон), сгъване и разгъване и придвижване напред и назад.

Спирохетите включват две семейства и три рода бактерии, които могат да причинят заболявания у човека или да са част от нормалната му флора.

Класификация на спирохетите:

Семейство Род Заболявания
 

 

 

Spirochaetaceae

Treponema
T. pallidum сифилис
T. pertenue фрамбезия – тропическа болест
T. carateum пинта
T. denticola, T. vincentii, T. macrodentium, T. orale, T. minutum нормална флора в устната кухина и половите органи
Borrelia
B. recurrentis въшков възвратен тиф
B. duttonii, B. parkeri кърлежов възвратен тиф
B. burgdorferi, B. garinii Лаймска болест (борелиоза)
 

 

Leptospiraceae

Leptospira
L. interrogans – над 210 серотипа лептоспирози у хора и животни
L. biflexa – 63 серотипа сапрофити

 

Трепонеми

Род Treponema включва 15 вида трепонеми. Патогенни за човека са: T. pallidum (причинява сифилис), T. pertenue (причинява тропическата болест фрамбезия) и T. carateum (причинява болестта пинта). Непатогенни за човека са: T. denticola, T. macrodentium, T. vincentii, T. orale, T. minutum – сапрофити в устната кухина и по половите органи.

Трепонемите са много тънки бактерии с 8 до 14 спираловидни извивки. Наблюдават се в тъмно зрително поле. При оцветяване с анилинови бои остават бледорозови.

Трепонемите са строги анаероби, само T. pallidum е микроаерофил. Тя не се култивира в изкуствени хранителни среди, кокоши ембриони или клетъчни култури.

Всички трепонеми имат общи, групови и специфични антигени, които не са добре проучени. В човешкия организъм T. pallidum стимулира образуването на антитела, които се доказват чрез редица методи.

Трепонемите са много чувствителни и бързо загиват във външната среда. T. pallidum е облигатен паразит. Единственият източник на инфекция е болният човек (основно през първичния и вторичния стадий на болестта). Заразата се предава предимно по полов път, рядко чрез предмети, преливане на кръв или от болна майка на плода.

Входна врата на инфекцията са лигавиците на половите органи, ануса, устната кухина, кожата. Първите симптоми на болестта се появяват 2-3 седмици след заразяването. Сифилисът е хронична инфекция, която протича в три клинични стадия.

Пациентите не развиват траен имунитет и след излекуване може отново да се заразят.

За доказване на причинителя може да се изследват: секрет от язвата и пунктат от регионален лимфен възел (през първичния стадий), материал от кожните и лигавични лезии през вторичния стадий, материал от гумите през третичния стадий и кръв след края на първия стадий.

Основните методи за диагностика са микроскопският (наблюдение на тъмно зрително поле) и серологичният (неспецифични и специфични тестове).

Няма разработена специфична профилактика.

Прочетете за:
Диагностика на сифилис – серологични тестове
Трепонема палидум – причинява сифилис
Борелии – спирохети от род Borrelia