Начало / Актуални теми / Травми на гръбначния мозък

Травми на гръбначния мозък

фев. 26, 2020

травми на гръбначния мозък

Травмите на гръбначния мозък имат голямо социално значение, тъй като при значителна част от пострадалите настъпва тежка и трайна инвалидизация. Срещат се по-често при мъже под 35 годишна възраст.

В почти всички случаи на гръбначномозъчни травми се установяват травматични увреждания и на гръбначния стълб.

Какви са причините за травми на гръбначния мозък?

Най-честите причини за възникване на гръбначномозъчни травми са пътнотранспортни произшествия, професионални злополуки, спортни травми, битови травми.

Увреждането на гръбначния мозък обикновено е резултат от травматична фрактура, луксация или листеза (приплъзване) на прешлени. Най-тежко се засягат шийно-гръдната и гръдно-поясната области.

Възможните механизми, по които се уврежда гръбначния мозък са: компресия, внезапна силна ротация, внезапна хиперфлексия или хиперекстензия на гръбнака. Например много често травмите в шийния отдел на гръбначния стълб настъпват при хиперекстензия – т.нар. „камшичен удар“.

Какви видове травми на гръбначния мозък има?

 • Сътресение на гръбначния мозък

При сътресение на гръбначния мозък няма изменения в структурата му. Клиничните симптоми имат преходен характер. Може да има краткотрайна загуба на съзнанието, изтръпване на крайниците, тазоворезервоарни нарушения, мускулна слабост. Тези оплаквания отзвучават напълно от 24 до 48 часа след травмата.

При пътно-транспортни инциденти, при които има удар на превозното средство отзад се получават травми в шийната област по механизма на т. нар. „камшичен удар“. При този удар главата на пациента внезапно се премества назад, а тялото напред и се получава S-образно огъване в шийния отдел на гръбначния стълб. Настъпва увреждане на мускулите, лигаментите, прешлените и гръбначния мозък в тази област. Пострадалите се оплакват от скованост в шийната област, главоболие, световъртеж, затруднено дъвчене и гълтане, болки в раменете, гърба.

 • Контузия на гръбначния мозък

При контузия на гръбначния мозък винаги се установяват изменения в структурата му. Може да има кръвоизливи, некроза, оток, но е запазена анатомичната цялост на гръбначния мозък.

След травмата настъпва спинален шок с развитие на вяла плегия под нивото на травмата, липсват рефлекси и чувствителност, налице са тазоворезервоарни нарушения.

След стадия на спинален шок най-често е налице централна пара- или квадрипареза, намалена чувствителност, развиват се декубитуси.

След няколко седмици започва частичното възстановяване на функциите. При тежка контузия на гръбначния мозък обаче остават трайни спастични пара- или квадрипарези, парахипестезия, тазоворезервоарни нарушения и др.

 • Компресия на гръбначния мозък

Гръбначният мозък може да бъде притиснат от костни фрагменти, изкълчен прешлен, епидурален или субдурален хематом или от чуждо тяло. В тези случаи освен компресия на гръбначния мозък се нарушава и ликворната динамика.

 • Травматична хематомиелия

Травматичната хематомиелия се среща по-често при възрастни пациенти, при които кръвоносните съдове са атеросклеротично изменени. Може да възникне при лека травма. Получава се овално-вретеновиден кръвоизлив в сивото вещество на гръбначния мозък по протежение на един или няколко негови сегмента. Развива се картината на трансверзален миелит.

 • Частично или пълно прекъсване на гръбначния мозък

Най-често гръбначният мозък се прекъсва от костни фрагменти или чужди тела.

Какви са симптомите при травми на гръбначния мозък?

При гръбначномозъчна травма настъпва различна по тежест огнищна неврологична симптоматика. Наблюдават се:

 • двигателни нарушения – пареза (непълна парализа) или плегия (пълна парализа) на крайниците
 • нарушена сетивност – хипестезия (понижена сетивност) или анестезия – липсва чувствителност
 • парестезии
 • променени рефлекси – повишени, понижени или липсващи рефлекси, наличие на патологични рефлекси
 • тазоворезервоарни нарушения – ретенция или инконтиненция – задръжка на урина или изпускане на урина
 • трофични нарушения – декубитални рани.

Гръбначномозъчните травми могат да се съпътстват и от нарушения в дихателната, сърдечно-съдовата система.

Как се диагностицират гръбначномозъчните травми?

Диагностицирането на гръбначномозъчните травми се базира на:

 • данните от анамнезата – пацинтът съобщава за понесена травма
 • изследване на неврологичен статус
 • рентгенография на гръбначния стълб
 • компютърна томография, магнитно-резонансна томография.

Какво е лечението?

Лечението на гръбначномозъчните травми бива:

 • консервативно лечение – прилагат се аналгетици, миорелаксанти, нестероидни противовъзпалителни средства, прилага се ортопедична шийна яка
 • хирургично лечение – извършва се декомпресия на гръбначния мозък, възстановяване на нормалната анатомична форма на гръбначния стълб
 • профилактика и лечение на трофичните усложнения – главно декубиталните рани
 • провежда се рехабилитация.