Начало / Актуални теми / Тромбофилия – видове, причини

Тромбофилия – видове, причини

юли 5, 2021

тромбофилия

Тромбофилия означава повишена склонност към образуване на тромби. Нарича се още хиперкоагулация или повишена съсирваемост на кръвта. Възниква поради нарушен баланс между прокоагуланти и антикоагуланти.

Тромбофилията причинява венозна или артериална тромбоза. Тя довежда до състояния като дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробна емболия. Също така има риск от поява на инфаркт и инсулт.

При дълбока венозна тромбоза най-често се образува тромб в дълбоките вени на долните крайници. Клинично се проявява с болка, оток, затопляне на кожата, която придобива ливиден оттенък.

При откъсване на тромб от дълбока вена на долния крайник може да възникне белодробна емболия. В зависимост от големината на ембола настъпва запушване на белодробната артерия или на нейни клонове. Появява се задух, кашлица, болки в гърдите, учестено дишане, учестена сърдечна дейност, подуват се шийните вени.

По-рядко венозна тромбоза може да възникне във вените на мозъка, черния дроб, бъбреците, мезентериалната вена, както и във вените на ръцете.

Тромбофилията повишава риска от възникване на спонтанни аборти, както и от различни усложнения на бременността, например прееклампсия, отлепване на плацентата, мъртво раждане.

Какви видове тромбофилия има?

В зависимост от причината за възникване се различават следните видове тромбофилия:

 • наследствена тромбофилия – най-често се дължи на мутация във фактор V на Лайден (FVL), генна мутация за протромбин (PGM), мутации в гена на метилен тетрахидрофолат редуктазата (MTHFR).
 • придобита тромбофилия
 • смесена или неясна тромбофилия – при дефицит на протромбин С, S и антитромбин III, дисфибриногениемия, хиперхомоцистеинемия.

Какви са причините за придобита тромбофилия?

 • Антифосфолипиден синдром

Антифосфолипидният синдром е най-честата придобита тромбофилия и е свързан както с венозни, така и с артериални тромбози. Представлява автоимунно заболяване, което може да бъде първично или да се наблюдава при друго заболяване, например системен лупус еритематодес.

Характеризира се с образуване на автоантитела, които атакуват собствените фосфолипиди (напр. в клетъчната мембрана на клетките). Тези автоантитела се наричат антифосфолипидни антитела, като най-известните видове са: лупусен антикоагулант (LA), антикардиолипинови антитела, анти-ß2– гликопротеин 1 антитела.

Антифосфолипидните антитела повишават склонността към образуване на съсиреци в кръвоносните съдове.

Най-честите прояви при антифосфолипиден синдром са: дълбока венозна тромбоза, спонтанни аборти, тромбоцитопения, ливедо ретикуларис, мигрена, мозъчен инсулт.

 • Пароксизмална нощна хемоглобинурия

Пароксизмалната нощна хемоглобинурия е рядко заболяване, което възниква поради придобита мутация в гена PIGA, който има роля в защитата на еритроцитите от системата на комплемента.

Клинично се проявява с хронична хемолитична анемия (разрушаване на еритроцитите), хемоглобинурия (поява на хемоглобин в урината, която потъмнява), венозна тромбоза на нетипични места – чернодробните вени, мозъчните вени, мезентериалните вени, подкожните вени. Освен анемия се развива левкопения и тромбоцитопения.

 • Раково заболяване

При пациентите със злокачествени заболявания много често се наблюдава венозна тромбоза. Механизмът на свързаната с рак тромбоза не е напълно изяснен, но се предполага, че роля имат множество фактори.

Венозен тромбоемболизъм се установява най-често при пациенти с рак на панкреаса, мозъка, белия дроб, стомаха, бъбреците, матката и др.

Нефрозен синдром възниква при редица заболявания на бъбреците – гломерулонефрити, диабетна нефропатия, колагенозни нефропатии и др. Поради увреждане на гломерулите настъпва повишена загуба на белтък с урината (протеинурия), появяват се отоци, повишават се холестерола и триглицеридите в кръвта.

При нефрозен синдром има повишена склонност към съсирване на кръвта. Причините за това са понижаване на антитромбин III поради загубата му с урината, повишаване на нивата на факторите V, VII и VIII в кръвта.

Други причини са:

 • хронични възпалителни заболявания на червата – болест на Крон, улцерозен колит
 • миелопролиферативни заболявания – полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия
 • хепарин-индуцирана тромбоцитопения
 • прием на естрогенов препарат – орални контрацептиви, хормонална заместителна терапия
 • прием на кортикостероиди
 • прегъване на задколянната вена ( poplitea) при продължително седене, например в кола, самолет
 • продължителна имобилизация, например при гипсиран крак
 • постоперативни състояние – около 7-ия ден
 • бременност
 • затлъстяване
 • напреднала възраст.

Прочетете за:
Флеботромбоза (дълбока венозна тромбоза) – симптоми, усложнения